Pamiatka na reformácie v Silbaši

643

V nedeľu 29. októbra v silbašskom evanjelickom chráme Božom si pripomenuli 500 rokov od obnovenia cirkvi, ako pamiatku na 31. október 1517, keď Dr. Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu listinu s 95 výpoveďami. Služby Božie vykonala silbašská farárka Jasmina Kotasová-Medveďová. Po kázni vystúpili deti, ktoré navštevujú hodiny náboženstva v škole a ktoré prečítali o živote a diele M.Luthera a verše z Biblie, ktoré Luther použil vo svojom diele. Na záver deti dostali lízanky, na ktorých bola namaľovaná Lutherová ruža.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here