Pozoruhodné vystúpenie detského folklórneho súboru

958

Kysáč: V nedeľu 25. júna v  Kysáči bol usporiadaný 24. Detský folklórny festival “Zlatá Brána“, na ktorom sa pravidelne, už 24 rokov zúčastňuje aj Detský folklórny súbor “Ratolesť“ z Pivnice. FS “Ratolesť“ mal pozoruhodné vytúpenmia aj počas minulých rokov a v tomto roku obsadili 2. miesto. O účasti na festivale sme sa pýtali choreografa detského súboru Janka  Merníka.

Koľko súborov vystúpilo na tohtoročnom festivale? Aká bola konkurencia?

„Tohto roku na Detskom folklornom festivale “Zlatá Brána“ vystúpilo 38 súborov zo 17 dolnozemských osád a dve hosťujúce vystúpenia z Chorvátska a zo Slovenska. Každé vystúpenie bolo výborné a myslím si, že konkurencia bola silná. Mienkou poroty Kovačičania obsadili prvé, my druhé a domáci tretie miesto. “

Povedzte nám niečo o vašom vystúpení. Koľko času ste strávili na prípravu choreografie?

„Choreografiu sme pripravovali dva mesiace. Autorom som ja, ale okrem mňa učinkovali aj Vierka Brňová a umelecký vedúci orchestra Valentín Grňa. Názov choreografie je “Zatancujme si veselo“ a v nej učinkuje 29 detí.“

Vy osobne sa zúčastňujete na tomto festivale od samého začiatku, ešte ako člen FS “Ratolesť“ a teraz ako choreograf. Aké boli vaše úspechy predtým?

„Áno, prvé dva,tri roky som na festivale “Zlatá Brána“ vystupoval ako člen detského súboru. Potom som bol asistentom učiteľke Katici Panićovej, ktorá vtedy bola choreografkou detského súboru. Od roku 2000 na festivale sa zúčastňujem ako choreograf. Minulý rok sme obsadili tretie a pred štyrmi rokmi prvé miesto. “

Aké sú vaše všeobecné dojmy o festivale? Aké máte plány  čo sa týka detského súboru?

„Moje dojmy o festivale sú veľmi pozitívne. Organizácia je spravidla každoročne výborná. Vzhľadom, že sa na ňom zúčastňujem od začiatku, vždy je pekne stretnúť starých známych a priateľov. Čo sa týka plánov, s touto choreografiou vystúpime na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci. Potom máme naplánovaný zaslúžený oddych a v septembri začíname s novou sezónou.“


Zapažen nastup dečijeg folklornog ansambla

Kisač: U nedelju 25. juna u Kisaču je održan 24. Dečiji folklorni festival  “Zlata Brana“ na kom već 24 godine učestvuje i Dečiji folklorni ansambl „Ratolesť“ iz Pivnica. I prethodnih godina imali su zapažene rezultate, a juče su svojim nastupom osvojili 2. mesto. Nekoliko pitanja o njihovom učešću na festivalu uputili smo koreografu dečijeg ansambla Janku Mernjku.

Koliko folklornih ansambala je nastupilo ove godine na festivalu i kakva je bila konkurencija?

„Ove godine je na festivalu „Zlata Brana“ nastupilo 38 folklornih grupa iz 17 mesta u Vojvodini i dva gostujuća ansambla iz Hrvatske i iz Slovačke. Sve grupe su imale veoma dobre nastupe. Mislim da je konkurencija ove godine bila veoma jaka, a po odluci žirija ansambl iz Kovačice osvojio je prvo, mi drugo, a domaćini treće mesto“.

Recite nam nešto o vašem nastupu. Koliko vremena ste spremali ovu koreografiju?

„Koreografiju smo spremali dva meseca. Autor koreografije sam ja, a pored mene u tome su učestvovali Vjerka Brnja i umetnički direktor orkestra Valentin Grnja. Naziv koreografije je “Zatancujme si veselo“ i u njoj učestvuje 29 dece“.

Vi lično učestvujete na ovom festivalu od početka, još dok ste bili član dečijeg ansambla, a sada kao koreograf. Kakvi su bili vaši nastupi prethodnih godina?

„Da, prve dve, tri godine sam na festivalu u Kisaču učestvovao kao član ansambla “Ratolesť“. Nakon toga sam bio asistent nastavnici Katici Panić koja je u to vreme bila koreograf. Od 2000. godine na festivalu učestvujem kao koreograf. Prošle godine osvojili smo 3, a pre četiri godine 1. mesto“.

Kakvi su vaši opšti utisci o festivalu? Kakve planove imate što se tiče dečijeg ansambla?

„Moji utisci o festivalu su veoma pozitivni. Organizacija je svake godine odlična, a pošto na njemu učestvujem od početka, uvek je lepo sresti stare poznanike i prijatelje. Što se tiče planova, sa ovom koreografijom nastupićemo na Slovačkim narodnim svečanostima u Bačkom Petrovcu. Nakon toga idemo na zasluženi odmor, a u septembru počinje nova sezona“.

 

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here