Od 20.000 evra za investicije u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 50.000 evra

149
Foto: Bigstockphoto/budabar

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50 odsto od vrednosti prihvatljivih troškova,10 odsto kao sopstveno učešće korisnika i 40 odsto kao kredit poslovnih banaka.


Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede objavila je Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu, kojim se bliže propisuju vrste prihvatljivih investicija i troškova, uslovi i način ostvarivanja prava na bespovratna sredstva, lica koja ostvaruju pravo na bespovratna sredstva, kao i minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po korisniku za sprovođenje spomenutog Projekta.

Dva su osnovna programa za podsticaje:

Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima.

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.
 • Pored opštih uslova, podnosioci treba da ispunjavaju i spercifične uslove koji su propisani Pravilnikom u skladu sa obimom proizvodnje.

Šta će se finansirati?

Kroz podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, finansiraće se investicije u proizvodnju mleka, mesa, pčelarstva, akvakulture, voća, povrća, cveća, grožđa, ostalih useva, odnosno ratarskih kultura, te ulaganja u stare i umetničke zanate. Grantovi će se davati za izgradnju farmi, nabavku opreme za farme, nabavku i postavljanje plastenika, nabavku mašina i opreme za biljnu proizvodnju na otvorenom polju, nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje, protivrgadne zaštite itd.

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 50.000 evra.

Program podrške za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti – Program podrške za agregatore.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • preduzetnik;
 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga.
 • Pored opštih uslova propisanih Pravilnikom, podnosioci treba da ispunjavaju i specifične uslove koji su propisani u skladu sa obimom proizvodnje i propisanim standardima u određenom sektoru.

Projekti prerade

Bespovratna sredstva za praradu će ostvarivati projekti koji uključuju investicije za unapređenje prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva; investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mleka i mlečnih proizvoda, kao i proizvoda od mesa. Takođe, mogu da konkurišu i vinarije, za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje i marketinga vina, kao i pčelari za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i dorade, pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda.

Ovde su uvrštene i investicije u unapređenje marketinga proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani.

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 25.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 400.000 evra.

Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova date su u Specifikaciji prihvatljivih troškova, koja je data u prilogu ovog Pravilnika ispod teksta.

U prihvatljive troškove spadaju:

 • pripremni troškovi;
 • kapitalne investicije;
 • investicije u ljudske resurse;
 • investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava.

Deset odsto učešće korisnika, 40 odsto kredit, 50 odsto država

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50 odsto od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50 odsto od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

 • 10 odsto kao sopstveno učešće korisnika i
 • 40 odsto kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a koji će biti postavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave, prilikom objavljivanja svakog Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava.

Procedura dobijanja bespovratnih sredstava

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pokreće se podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava. Javni poziv raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.

Lice kome je odobreno pravo na korišćenje bespovratnih sredstava podnosi zahtev za odobravanje Projekta koji uključuje i poslovni plan, na način propisan Pravilnikom i na obrascima koje čine njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva je dužan da poslovni plan sa prilozima dostavi i poslovnoj banci, na osnovu kojeg poslovna banka, odabrana od strane podnosioca Zahteva, izdaje pismo o namerama kojim izražava spremnost da podnosiocu zahteva odobri kredit koji obezbeđuje 40 odsto vrednosti prihvatljivih troškova definisanih poslovnim planom.

Korisnik ne sme da započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova.

Korisnik bespovratnih sredstava može početi sa investicijama i aktivnostima, predviđenim Projektom, nakon potpisivanja Ugovora i nakon što sredstva u punom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova budu uplaćena na namenski račun kod poslovne banke sa kojom korisnik bespovratnih sredstava ima potpisan ugovor o korišćenju kredita.

Korisnik bespovratnih sredstava podnosi jedan ili više zahteva za isplatu bespovratnih sredstava u skladu sa dinamikom predviđenom u Ugovoru. U zavisnosti od projekta, Ugovorom može biti predviđena jedna ili više faznih isplata tokom sprovođenja Projekta.

Projekat u tri komponente

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia Competitive Agriculture Project) realizuje Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom. Trajanje projekta 2020-2024. godine.

Projekat je koncipiran u tri komponente. Prva komponenta je fokusirana na unapređenju produktivnosti i pospešivanju preduzetničkog duha na porodičnim gazdinstvima, kooperacijama, zadrugama, udruženjima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz finansijsku podršku i razvoj kapaciteta savetodavnih službi, biznis i finansijskog planiranja i poslednje ne i najmanje bitno pristup tržištu čime bi se sektor razvijao i rastao.

Druga komponenta namenjena je unapređenju kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uspostavljanjem informacionog sistema (eAgrar) koji će suštinski promeniti način funkcionisanja u pogledu digitalizacije usluga namenjenih poljoprivrednicima, a samim tim i smanjenje lista čekanja, „redova i gužvi“ i administrativnih operacija.

Treća komponenta je usmerena na uspostavljanje menadžment tima koji će biti zadužen za implementaciju samog projekta. U strukturnom prikazu, projekat se sastoji od komponenti, potkomponenti i aktivnosti.

Detaljniji tekst Pravilnika možete preuzeti ispod teksta.

Pravilnik 


Pogledaj: Snažan pad cene pšenice, ponuda za rod 2021. godine – 20 dinara

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here