Oglas: Prodaje se plac sa kućom u centru Bačke Palanke

7164
U centru Bačke Palanke, na adresi Cara Lazara 32, prodaje se kuća sa placem od 1581 m2, idealna za izgradnju stambenih zgrada i/ili poslovnog centra.
Opis:
 • Broj parcele 3104, K.O. Bačka Palanka – grad
 • Površina parcele: 1581m2
 • Lokacija: Centar Bačke Palanke
 • Adresa: Cara Lazara 32
 • Prednosti: naslanja se na stambeni blok „Partizan“, front do ulice 32m
Mogućnost gradnje:
 • Do 40% zauzetosti parcele
 • Minimalno 30% pod zelenim površinama
 • Spratnost P+4
 • Obaveza je da svaki stan ima 1 parking mesto ili garažu. Parking ne ulazi u zauzetost, garaže ulaze.
 • Objekat mora biti u nizu ili prekinutom nizu.

Napomena: Na oglas se mogu javiti isključivo investitori (pravna lica) koji su do sada imali iskustva gradnje objekata za višeporodično stanovanje (zgrade) ili privredni subjekti (kompanije) zainteresovane za izgradnju poslovnog objekta u cilju obavljanja svoje delatnosti.

Ponude je potrebno dostaviti poštom u zatvorenoj koverti, na kojoj mora biti naglašen naziv predmeta ponude „Ponuda za kupovinu parcele 3104“.

Molimo Vas da Vaše ponude dostavite na sledeću adresu:

BAP VESTI – Bačka Palanka
N/R Dragan Jović
Trg Bratstva jedinstva 30-32, Tržni centar „Mozaik“, lokal 232
21400 Bačka Palanka

Rok za dostavljanje ponuda je 28.02.2020. godine, u 14h. Sve ponude, bilo da su poslate poštom, ili predate lično, moraju da pristignu do navedenog datuma i vremena.

S obzirom da se radi o privatnoj parceli, vlasnik nije u obavezi da:

 • zaključi Ugovor ni sa jednim ponuđačem;
 • javno objavi niti da dostavi ponuđačima rezultate.

Kontakt telefon za dodatne informacije je 065/9041969

Preuzmi kopiju plana: OVDE

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here