Na prodaju 3 lokala u TC „Mozaik“ u Bačkoj Palanci

3273

Kompanija Tarkett upućuje poziv za prikupljanje ponuda svim zainteresovanim licima za kupovinu lokala u Tržnom centru „Mozaik centar“, Bačka Palanka, na adresi Trg bratstva – jedinstva broj 32, prvi sprat:

  • Lokal broj 101, površina 37 m2;

  • Lokal broj 102, površina 31 m2;

  • Lokal broj 103, površina 31 m2;

izgrađeni na parceli 3166, K.O. Bačka Palanka – Grad, upisani u List nepokretnosti broj 8659 (u daljem tekstu zajedno označeni kao Lokali).

Pogledaj na: MAPI

Lokali se prodaju kao celina, uknjiženi su i u vlasništvu 1/1 na ime kompanije Tarkett, bez tereta.

Razgledanje lokala je moguće u periodu od 09.12.-19.12.2019. godine, u vremenu od 8h do 14h. Posetu je potrebno najaviti dan ranije.

Kontakt osoba za razgledanje je Nebojša Tica, tel:064/8557-296.


Ponude je potrebno dostaviti poštom u zatvorenoj koverti, na kojoj mora biti naglašen naziv predmeta ponude „Ponuda za kupovinu lokala TC „Mozaik“.

Sa prednje strane treba OBAVEZNO da stoji:

“NE OTVARATI – ZATVORENA PONUDA”

Molimo Vas da Vaše ponude dostavite na sledeću adresu:
Tarkett doo Bačka Palanka
N/R Zagorka Jerinić
Industrijska zona 14
21400 Bačka Palanka

Rok za dostavljanje ponuda je 20.12.2019. godine, u 14h. Sve ponude, bilo da su poslate poštom, ili predate lično na adresi Tarketta, moraju da pristignu do navedenog datuma i vremena.

S obzirom na to da oglas predstavlja poziv da se ponude dostave pod objavljenim uslovima, Tarkett nije u obavezi da:

  • zaključi Ugovor ni sa jednim ponuđačem;
  • javno objavi niti da dostavi ponuđačima rezultate.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here