Kakav je položaj žena u opštini Bačka Palanka?

Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u Opštini Bačka Palanka za period 2019-2022. godine.

852

BAČKA PALANKA: Na današnjoj sednici Opštinskog veća utvrđen je predlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji Opštine Bačka Palanka za period 2019-2022. godine.


Kako je navedeno u nacrtu ovog plana, opšti cilj je poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti na teritotiji opštine Bačka Palanka.

Posebni ciljevi su:

  • Uvođenje rodne perspektive u svim oblastima i aktivnostima u opštini Bačka Palanka;
  • Smanjivanje ekonomske nejednakosti između muškaraca i žena, uvođenje politike jednakih mogućnosti i bolje korišćenje ženskih resursa za razvoj;
  • Poboljšanje zdravlja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u zdravstvenoj politici;
  • Prevencija i unapređenje bezbednosti žena u zajednici;
  • Uvođenje politike jednakih mogućnosti i bolje korišćenje ženskih resursa u sportu i odrazovanju;

[wonderplugin_slider id=26]

 

Neke od aktivnosti koje će se prema ovom planu sprovoditi, a u smislu ostvarivanja ciljeva su:

  • Podnošenje inicijative za izmene Statuta opštine u delu koji se odnosi na sastav stalnih i povremenih radnih tela, tako da najmanje 30 odsto članova/ca bude manje zastupljen pol;
  • Promocija i podrška preduzetničkih aktivnosti uspešnih žena;
  • Edukacija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti na selu i značaju zdravstvenog osiguranja;
  • Organizovanje besplatnih pregleda za žene – mamografija, ginekološki pregledi, merenje pritiska, šećera u krvi i slično;
  • Promocija bavljenja sportom i rekreacijom kao poželjan model za zdrav život;

U cilju zaštite žena od nasilja, prema nacrtu LAP -a za unapređenje rodne ravnopravnosti, predviđena je podrška inicijativi da Bačka Palanka dobije „Sigurnu kuću“. Radi zaštite žena od nasilja predviđene su i obuke samoodbrane kao sistem zaštite žena od nasilja.

Rodna statistika u javnim službama Opštine Bačka Palanka

Skupština opštine ima 41 odbornika – predstavnika građana (odbornica 13 i odbornika 28). Formirano je 5 odborničkih grupa, a na mestima predsednika je 5 muškaraca i nijedna žena.

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i 9 članova veća od čega su 3 većnice i 8 većnika.

Savet za rodnu ravnopravnost čini 6 žena i 1 muškarac.

U Savetima mesnih zajednica ima 43 žene i 118 muškaraca, dok na mestima predsednika mesnih zajednica, nisu postavljene žene.

U javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština na mestima direktora nalaze se 2 žene i 5 muškaraca.

Nadzorne odbore javnih preduzeća čini 6 muškaraca i nijedna žena, a na mestima predsednika nadzornih odbora su muškarci.

Upravne odbore ustanova čini 16 žena i 13 muškaraca, dok su na mestima predsednika 2 žene i 3 muškarca.

Nadzorne odbore ustanova čine 4 žene i 8 muškaraca, dok su na mestima predsednika 4 muškarca i nijedna žena.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here