U Silbašu počeo sa radom novi bunar

Puštanju u rad bunara u Silbašu prisustvovao je i Branislav Šušnica - predsednik opštine Bačka Palanka.

1758

SILBAŠ: Direktor JKP „Komunalprojekt“ -a Aleksandar Bogunović danas je u Silbašu izjavio je da puštanjem u rad bunara B-2a rešavamo dugogodišnji problem izvorišnih kapaciteta meštana ovog mesta.

„Naselje Silbaš je bilo snabdevano samo iz jednog aktivnog bunara B-1 i tokom prošle godine ustanovljeno je da taj bunar pokazuje određene slabosti, a stari bunar B-2 je zbog peskarenja stavljen van funkcije krajem 2014. godine. Pravovremeno smo preduzeli sve mere, počeli sa pripremom projektno – tehničke dokumentacije, raspisali smo javnu nabavku, izabrali izvođača kako bismo u toku ove godine uspeli da pustimo u rad novi bunar koji će dugoročno rešiti problem vodosnabdevanja u Silbašu.

Vrlo je bitno da naglasimo da je bunar izgrađen u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Zakonu o planiranju i izgradnji kao i da je kapacitet novoizgrađenog bunara do 8 l/s. Izvođač radova je bio konzorcijum „Tehnohidrosfera“ doo iz Beočina, a stručni nadzor „Balbi inženjering“ iz Beograda. Vrednost investicije je 14 miliona dinara, sredstva su obezbeđena iz opštinskog budžeta.

Što se tiče kvaliteta vode, Silbaš spada u kategoriju naselja u kome nije stavljena inspekcijska zabrana za korišćenje vode za piće, ali zbog prisustva određenih supstanci
kada se u pitanju fizičko-hemijska svojstva, građani mogu da imaju primedbe koje se odnose na ukus, miris ili boju tako da postoji preporuka da se voda koristi u tehničke svrhe.

Snabdevanje pitkom vodom se vrši preko alternativnog postrojenja tzv. Eko česme. Ovom investicijom će se u značajnoj meri povećati kapaciteti vode potrebne za funkcionisanje života i rada u ovoj bačkopalanačkoj Mesnoj zajednici. U našoj opštini imamo zabranu korišćenja vode za piće samo u dva naseljena mesta, a to su Obrovac i Tovariševo i to zbog prisustva arsena. Voda je potpuno ispravna za piće u samom gradu Bačkoj Palanci, u Neštinu i Despotovu. Preostala naseljena mesta imaju ispravnu vodu sa stanovišta mikrobiologije, ali takođe u fizičko-hemijskom aspektu postoji preporuka Instituta za javno zdravlje Vojvodine da zbog prisustva određenih mineralnih materija koje utiču na ukus, miris ili izgled, ne koriste vodu za piće. U tim naseljima postoje alternativni sistemi poput Eko česmi.

Pored ove investicije, u naselju Silbaš u toku oktobra meseca 2016. godine je završeno
opremanje novim uređajem za dezinfekciju vode. U toku sledeće nedelje imamo u planu da pustimo u rad bunar u Obrovcu. Završeno je hidromašinsko opremanje šahta i na taj način povećaćemo kapacitete vodosnabdevanja. Novina je da taj bunar, za razliku od ostalih bunara u pomenutom mestu, nema arsena. Ova investicija je vrlo značajna upravo iz razloga što Obrovac nema ispravnu vodu za piće već se snabdeva alternativno. Takođe ćemo pustiti u rad i degazator u Paragama. Uz pomoć tog postrojenja eliminisaćemo
štetne gasove koji su se našli na izvorištu u tom mestu.“

Puštanju u rad bunara u Silbašu prisustvovao je i predsednik opštine Branislav Šušnica isred Opštine Bačka Palanka, koja je finansirala izgradnju pomenutog bunara.

„Obzirom da je JKP „Komunalprojekt“ detektovao problematiku vezanu za stari bunar i
vodosnabdevanje u Silbašu shvatili smo da nemamo vremena da čekamo sredstva iz pokrajine ili republike i doneli smo odluku da bunar finansiramo iz sopstvenih sredstava. Na radost meštana Silbaša realizovali smo i ovu investiciju i dugoročno, bez ičije pomoći,
stabilizovali vodosnabdevanje u pomenutom mestu i rešili dugogodišnji problem.

Radovi na vodosnabdevanju u našoj opštini se nastavljaju, tako da bismo uskoro trebali da
pustimo u rad i bunar u Obrovcu, ali i degazator u Paragama. Na taj način rešavamo veliki
problem i poboljšavamo sam kvalitet vode. U Paragama je pre šest – sedam godina iskopan bunar, ali nikako nisu mogli da pronađu rešenje za štetne gasove koji su karakteristični za ovo područje. Ovim postrojenjem rešavamo problem štetnih gasova i povećavamo kapacitet vodosnabdevanja.

U saradnji sa pokrajinskom vladom dobili smo sredstva za nove bunare. Pokrajina je opredelila 24 miliona za bušenje i opremanje dva bunara, jedan u Pivnicama vrednosti oko
11 miliona i jedan na izvorištu „Ristića put“ u Bačkoj Palanci vrednosti oko 13 miliona. Tenderi bi trebalo da su raspisani danas ili juče tako da svakodnevno radimo na poboljšanju vodosnabdevanja u Bačkoj Palanci.

Iako imamo tu sreću da su izvorišta u našoj opštini dobra ne smemo dozvoliti da vodosnabdevanje ne bude prioritet“, kaže predsednik opštine Branislav Šušnica.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here