Roditeljski dodatak u Srbiji – sve što treba da znate!

3079

Roditeljski dodatak – ostvarivanje prava

Rođenje deteta kao jedan od najlepših trenutaka u životu donosi i neke druge malo manje prijatne obaveze. Roditeljski dodatak je finansijska pomoć države vezano za rođenje deteta na koju se ostvaruje pravo uz ispunjenje određenih uslova i uz malo strpljenja zbog posla sa papirologijom.

Ko i pod kojim uslovima ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Nosilac prava na roditeljski dodatak je majka deteta, a u određenim izuzetnim sitacijama i otac deteta.

Da bi majka mogla da ostvbbbari pravo na roditeljski dodatak potrebno je da ispunjava sledeće uslove:
– da je državljanin Republike Srbije;
– da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
– da neposredno brine o detetu.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom iz 2018.godine je proširen krug lica koja imaju pravo na roditeljski dodatak, pa tako ovo pravo ima i majka koja je strani državljanin sa stalnim nastanjenjem u Srbiji ako se dete rodilo na teritoriji Srbije.

Kao što smo rekli, majka ostvaruje pravo na roditeljski dodatak ako neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev za roditeljski dodatak. Ovo pravo joj ne pripada ako su ranije rođena deca majke smeštena u ustanovu socijalne zaštite, u hraniteljsku ili starateljsku porodicu, ako su data na usvojenje, ili ako je majka lišena roditeljskog prava u odnosu na prethodno rođenu decu.

Za koju decu se ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Pravo na roditeljski dodatak se ostvaruje za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Takođe, ako žena ima troje dece i u narednom porođaju rodi dvoje ili više dece, onda ostvaruje pravo na roditeljski dodatak za svako dete koje je rođeno u tom porođaju.

Kada otac ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Postoje situacije kada otac deteta može biti nosilac prava na roditeljski dodatak:

 • ako je majka deteta sprečena da neposredno brine o detetu iz objektivnih razloga;
 • ako majka deteta nije živa;
 • ako majka deteta napusti dete ili je lišena roditeljskog prava;
 • ako je majka deteta strani državljanin.

Koliko se dobija za roditeljski dodatak?

Iznosi koji se isplaćuju za roditeljski dodatak se razlikuju, zavisno da li se radi o prvom, drugom, trećem ili četvrtom detetu. Takođe, za prvo dete se ceo iznos dodatka isplaćuje odjednom a za drugo, treće i četvrto dete u više jednakih mesečnih rata.

Važno je napomenuti da se kod isplate roditeljskog dodatka roditeljima isplaćuje i paušal za nabavku bebi opreme, i to kod prvog deteta zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka, a za drugo, treće i četvrto dete zajedno sa prvom ratom roditeljskog dodatka.

Roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme za dete se 1. januara i 1. jula menjaju, tj.usklađuju se sa kretanjem indeksa potrošačkih cena u poslednjih šest meseci za teritoriju Srbije.

Tako, iznosi roditeljskog dodatka za dete koje je rođeno 1. jula 2020.godine i kasnije su sledeći:

 • Za prvo dete se jednokratno isplaćuje iznos od 103.020,47 dinara.
 • Za drugo dete se isplaćuje iznos od 247.249,13 dinara u 24 jednakih mesečnih rata od po 10.302,05 dinara.
 • Za treće dete se isplaćuje iznos od 1.483.494,77 u 120 jednakih mesečnih rata od po 12.362,45 dinara.
 • Za četvrto dete se isplaćuje iznos od 2.225.242,15 u 120 mesečnih rata od po 18.543,68 dinara.

Paušal za nabavku opreme za decu iznosi 5.151,02 dinara i isplaćuje se za prvo dete zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka, a za drugo, treće i četvrto dete zajedno sa prvom ratom roditeljskog dodatka.

Obustave u isplati

Ako u toku isplate roditeljskog dodatka koji se isplaćuje u mesečnim ratama (drugo, treće i četvrto dete) dođe do određenih promena, može se obustaviti dalja isplata, i to:

 • ako korisnik prava napusti dete ili umre,
 • ako u međuvremenu dođe do razvoda braka ili do prestanka vanbračne zajednice,
 • ako se u toku isplate dodatka ustanovi da deca nisu vakcinisana u skladu sa regulativom u oblasti zdravstvene zaštite,
 • ako se u toku isplate dodatka koji se isplaćuje u ratama ustanovi da dete ne živi na teritoriji Srbije,
 • ako se u toku isplate ustanovi da deca predškolskog uzrasta ne pohađaju pripremni predškolski program,
 • ako se u toku isplate ustanovi da se deca koja su osnovnoškolskog uzrasta ne školuju u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja i ne pohađaju redovno nastavu na teritoriji Srbije.

Ministarstvo koje je zaduženo za socijalna pitanja će doneti odluku o daljoj isplati roditeljskog dodatka u roku od 15 dana.

Važno je naglasiti da u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom postoji poseban član koji predviđa da se pravo na roditeljski dodatak ne može ostvariti ako novorođeno dete za koje se podnosi zahtev ili prethodno rođena deca nisu vakcinisana u skladu s postojećom regulativom u oblasti zdravstvene zaštite (član 25).

Da li je dete vakcinisano u skladu sa postojećom regulativom, određuje se na osnovu izjave podnosioca zahteva za dodatak i provera se vrši jednom godišnje na osnovu podataka sadržanih u evidenciji o imunizaciji.

Kad i gde se podnosi zahtev za roditeljski dodatak?

Ispunjenost uslova se uvek utvrđuje u odnosu na dan kada se podnosi zahtev.

Zahtev za roditeljski dodatak se može podneti na dva načina:

 • odmah po rođenju deteta u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno ili
 • kod gradske tj.opštinske uprave za dečiju i socijalnu zaštitu do navršene prve godine života deteta.

Vezano za potrebnu dokumentaciju možete se informisati posredstvom sajta http://www.beograd.rs/ (u pretraživaču ukucati „roditeljski dodatak“).

NAPOMENA: Ovaj tekst je informativnog a ne savetodavnog karaktera.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here