„Бачкопаланачки шаховски клуб“ – оснивање и први чланови

Давне 1931. године основан је Бачкопаланачки шаховски клуб. Погледајте занимљиве детаље из записника са оснивачке седнице

235
Центар Бачке Паланке почетком 20. века.

БАЧКА ПАЛАНКА – Шаховски клуб у Бачкој Паланци основан је 1931. године. Оснивачка седница одржана је те године, 30. августа. 


У записнику са те седнице, поред правила шаховског клуба наведени су и први чланови клуба.

„Члан клуба може бити свако лице, које је држављанин Краљевине Југославије, непорочне прошлости, које је навршило 18 година. Малолетници могу бити примљени тек по пристанку њихових родитеља, односно старатеља“, један је од правила клуба. Такође, наводи се да су редовни чланови при упису плаћали 500 динара.

„Сврха клуба: Играње, учење и пропагирање шаха, те рад на дисциплини и развијању моралних особина код чланова, а на сузбијању рђавих и штетних хазардних игара. Политизирање је забрањено“, наводи се у записнику са оснивачке седнице.

Почасни председници били су Стојшић Дамјан и Стојшић Д. Зорка, а председник клуба др Миша Поповић.

Први чланови клуба били су:

 1. Стојшић Дамјан
 2. Стојшић Д. Зорка
 3. Др Поповић Миша
 4. Др Петровић Мирко
 5. Анђелић Сава
 6. Бек Били
 7. Франц Јозеф мл.
 8. Фухо Јован
 9. Хес Фридрих
 10. Хиршенхаузер Самојло
 11. Хиршенхаузер Мартон
 12. Харитоновић Петар
 13. Хаузер Оскар
 14. Хершковић Јосиф
 15. Вортнер Гела
 16. Јанковић Станоје
 17. Клешпис Фрања
 18. Киршнер Емил
 19. Калдор Арнолд
 20. Кајзер Фрања
 21. Латковић Лазар
 22. Леви Јосип
 23. Леви Лео
 24. Линк Јован
 25. Мезиградски Јулио
 26. Месинг Јосип мл.
 27. Пазличић Вукашин
 28. Пешић Сима
 29. Рајковић Милутин
 30. Ресели Гела
 31. Др Сегеди Еуген
 32. Шилд Отмар
 33. Штајниц Рихард
 34. Шмидт Јован
 35. Штајн Жига
 36. Штајн Фрида
 37. Тратнер Коломан
 38. Вагнер Лоренц
 39. Жуфа Фрања
 40. Др Илг Еде
 41. Живковић Никола
 42. Мандић Миро
 43. Фертаљи Јован
 44. Савић Миодраг
 45. Хербај Ласло
 46. Михајловић Михајло
 47. Маринковић Драгутин
 48. Поповић Милош
 49. Рајтер Јолан
 50. Саубер Јакоб
 51. Шили Јован
 52. Др Милованов Миловац
 53. Епштајн Линот
 54. Хоровиц Мако
 55. Хоровиц Фреди
 56. Хоровиц Феликс
 57. Јафа Генјамин
 58. Магарашевић Божидар
 59. Мишковски Јелена
 60. Др Јегл Петар
 61. Др Рајтер Јосиф
 62. Пејовић Вуко

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here