Када је у Паланку стигао први телефон, а ко је први имао радио пријемник?

Из историје Бачке Паланке

935
Пошта у Бачкој Паланци, средина 20. века. Фото: Старе фотографије Бачке Паланке/Facebook

У новембру 2021. Културни центар Бачка Паланка, у сарадњи са Друштвом наставника историје Бачке Паланке, издао је књигу Николауса Хепа „150 година Бачке Паланке“ која говори о историји немачког насељавања у три сестринске општине Паланке до савременог доба. Књига је написана 1930. године, а 90 година касније објављен је њен превод на српски језик. На порталу БАП ВЕСТИ представићемо делове ове књиге који описују значајан део историје Бачке Паланке. 


Телефон

Телефон је овде уведен и пуштен у јавни саобраћај 1. новембра 1907. године. Приликом пуштања у промет био је 21 претплатник, а већ крајем 1929. у месту је било 69 телефонских прикључака. 

Поштанска служба преселила се 1899. из куће др Перлеза у данашњу кућу Јакоба Левија, а одатле се 1909. године преселила у зграду Вилхелма Вагнера Млађег где се и данас налази. 

Радио

У делокруг рада поштанске службе додељене су и радио станице. Први радио пријемник у Паланци набавио је 1923. године директор кудељаре Рудолф Шлосбауер. Данас Паланка поседује већ 160 радио пријемника. 

Од почетка подржављања овдашње поштанске и телеграфске службе дужност управника (шефа) обављали су Ј. Паулик (J. Paulik), Ј. Поторски (J. Potorski), А. Барланђ (A. Barlangy), Зајферт (Seifert), и Мартин Ђанић. У Ђанићево време дошло је до смене власти и он је руководио службом све до 1920. године (Ђанић је већ пет године управник поште у Илоку). 

Затим је дужност преузео Карл Розановић кога је 1923. године заменио Вукашин Павличић који је и данас на овој дужности. Особље поште данас сачињавају Кристијан Зајдер (Christian Seider), Јозеф Бек (Josef Beck), Мартин Кап (Martin Kapp), Ото Кучера (Otto Kutschera), Балтазар Остерман (Baltasar Ostermann), Грете Вирт (Grete Wirt), Марија Ружица и Станоје Бобић. Магационер је Јакоб Шен, а поштари су Кухајда, Бобин, Бобачек, Пољански и Влашки. 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here