Како се у Пивницама прослављао Дан младости?

Погледајте фотографије које приказују како су Пивничани на Славији организовали слетове поводом Дана младости

3848

Данас је 25. мај, дан који се некада широм бивше Југославије масовно славио као Дан младости и рођендан Јосипа Броза Тита.


Иако је Тито званично био рођен 7. маја, 25. мај је обележаван као његов рођендан. У многим местима широм тадашње СФРЈ су организоване манифестације прославе овог празника.

Погледајте фотографије које приказују како су Пивничани на Славији организовали слетове поводом Дана младости:


Ako sa v Pivnici oslavoval Deň mladosti?

Dnes je 25. máj, deň, ktorý sa niekedy v celej bývalej Juhoslávii masovo oslavoval ako Deň mladosti a deň narodenia Josipa Bróza Tita.
I keď Tito bol úradne narodený 7. mája, 25. máj sa pripomínal ako jeho narodeniny. V mnohých miestach vtedajšej SFRJ sa organizovali rôzne podujatia pri priležitosti tohto sviatku.
Pozrite si fotografie, ktoré znázorňujú ako Pivničania oslavovali Deň mladosti na ihrisku FK Slávia.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here