Nadchýnajúca láska k Zuzane rodom Fačarová z Pivnice

638
Foto: Archív rodiny Denďúrovej z Petrovca

„Najvzácnejšou, najoddanejšou a najpevnejšou oporou pri vydávaní slovenskej tlače bola mi moja milá a všestranne usilovná a spoľahlivá manželka ZUZANNA, rodom Fačarová z Pivnice, s ktorou som sa zasnúbil 24. augusta 1919 a manželstvo sobášom uzavrel 16. februára 1920.“


Napísal to na titulnú stranu augustového spoločenského a zábavno-poučného časopisu Slovenka z roku 1940 (vychádzal v Chicagu, Illinois), vydavateľ Ján Denďúr. Ján Denďúr, narodený v Petrovci 30. januára 1898, šesťdesiat rokov v USA, spolu s manželkou Zuzanou, neúnavne pracovali na kultúrnom a duchovnom pozdvihovaní slovenského národa.

Foto: kulpin.net

Ján Denďúr sa do Ameriky vysťahoval spolu s budúcou manželkou Zuzanou Fačarovou z Pivnice, ktorá bola od neho o štyri roky mladšia, a tam obaja neúnavne pracovali v prospech Slovákov.

[wonderplugin_slider id=181]

 

Obsiahly článok o tejto zaujímavej bezdetnej manželskej dvojici uvádza Ján Jančovic v Národnom kalendári na rok 2020. J. Denďúra, typografa, vydavateľa, kníhkupca, redaktora a publicistu… opisuje podľa získaných údajov od jeho netere Viery Denďúrovej Tapalagovej a dávneho rozhovoru s jeho manželkou Zuzanou Denďúrovou, vtedy už vdovou.

Ona, s veľkým rešpektom rozprávala o svojom manželovi, ktorý sa narodil v chudobnej petrovskej rodine ako jedno z desiatich detí, ktorý už ako 12-ročný musel odísť z domu a ako učeň sám sa živiť a ktorý vďaka úpornosti a usilovnosti v živote predsa veľa dosiahol.

V USA, popri práci, ktorá ho živila, neúnavne pôsobil aj na kultúrnom poli, prispieval do viacerých krajanských periodík, nacvičoval a písal divadelné hry a dobrovoľne učil deti slovenských robotníkov. V období rokov 1930 – 1940 vydával týždenník Náš svet a v roku 1940 jeden rok vydával aj časopis Slovenka.

Po jeho boku vždy stála manželka Zuzana, ktorá okrem vedenia domácnosti bola v redakcii a vo vydavateľstve administrátorkou, korektorkou a zabezpečovala reklamy.

[wonderplugin_slider id=64]

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here