U vreme kada je Bačka Palanka bila veća od Novog Sada

6817
Foto: Ravnoplov.rs

Prvi sačuvani izgled 15-tak bačkih sela i varošica potiče iz 1697. godine, a naslikao ih je, u ratnom topografskom albumu (nazvanom Marches et Campemens de L’ Armée Imperiale en Hongrie Sous le Commandement de Son Altesse serenissime Le Prince Eugene de Savoïe – Marševi i taborovanja carske vojske u Mađarskoj pod komandom Njegovog Visočanstva presvetlog princa Eugena Savojskog), Fransoa Nikolas Spar de Bensdorf, francuski topograf koji je služio u štabu princa Eugena Savojskog, glavnokomandujućeg austrijske vojske u Ugarskoj.

On je, od prvog do poslednjeg dana austrijskog vojnog pohoda protiv Turaka, u leto 1697. godine, prvo skicirao, a potom slikao sve tabore austrijske vojske, počevši od Koluta, sela 20-tak kilometara severno od Sombora, gde se polovinom jula 1697. g. nalazio prvi austrijski vojni kamp, a završivši sa Santovom, bačkim selom u susedstvu Koluta, gde je vojska taborovala pre raspuštanja, početkom oktobra 1697. godine. Spar je, zapravo, pratio kretanje vojske od prelaska Dunava kod Batine, preko Sombora do Bača, potom do Petrovaradina, a zatim uz reku Tisu, sve do ponovnog dolaska u blizinu Sombora.

Današnji Novi Sad koji broji nešto više od 400.000 stanovnika, nekada se zvao Racka Varoš. U poređenju sa Bačkom Palankom i Bačom, bio je neuporedivo manji, brojao je svega tridesetak kuća.

Foto: Petrovaradin i Racka Varoš (Novi sad) / Ravnoplov.rs

Racka Varoš, kasnije Petrovaradinski Šanac, a od 1748. g. Novi Sad, bilo je malo naselje na levoj obali Dunava, preko puta Petrovaradinske tvrđave, tada najvažnijeg strateškog centra austrijske vojske na Dunavu. Varoš je oko 1697. g. pretežno bila naseljena Srbima. Kraj Racke Varoši vojska je logorovala skoro tri sedmice, od 28. jula do 21. avgusta 1697. godine.

Foto: Racka Varoš (detalj) / Ravnoplov.rs

U tom periodu Bač je bio troduplo veći od Novog Sada, iako danas naselje Bač broji nešto više od 5.000 ljudi.

Foto: Bač / Ravnoplov.rs

Kraj Bača je austrijska vojska logorovala 23. jula 1697. godine. Bač je u to vreme bio okružno središte i mahom šokačko naselje, koje je, prema popisu iz 1699. godine, imalo 108 kuća. Na crtežu Bača vidljiv je tamošnji franjevački manastir, kao i poznata srednjovekovna tvrđava pored Bača.

Bačka Palanka, varoš koja danas broji nešto više od 28.000 stanovnika, u tadašnje vreme je takođe bila veća od Novog Sada.

Palanka (Iločka) i tvrđava u Iloku preko Dunava / Ravnoplov.rs

Sa imenom Iločka naslikan je izgled današnje Bačke Palanke, pored koje je carska austrijska vojska logorovala 25. jula 1697. godine. Ovo srpsko naselje kasnije je imalo status vojničkog šanca na Podunavskoj vojnoj granici, ali na popisu iz 1699. g. nije upisan broj kuća u naselju, mada je sama Palanka zapisana kao naselje u Bačkom okrugu. Preko puta palanke, na desnoj obali Dunava, naslikana je i velika iločka tvrđava.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here