Ko su deca koja čine nasilje?

1939

Mnoga deca misle da je njihovo ponašanje ispravno i kada su nasilna. Ona ne uviđaju da povređuju druge, da je to što čine štetno i po druge i za njih same. To ima veze sa njihovim osobinama, ali i sa „osobinama škole“, sredine u kojoj odrastaju. Mnoga od ove dece su drska ili u otporu prema okruženju, sklona su kršenju školskih i drugih pravila, nalaze način da prikriju svoja nasilna ponašanja.

Znaci koji govore da se vaša deca ponašaju nasilno u školi

 • Naglih su reakcija;
 • Imaju želju za vladanjem, za moći i kontrolom tuđeg ponašanja;
 • Pokazuju neprijateljstvo prema okolini;
 • Imaju manjak saosećanja;
 • Teže za ostvarivanjem koristi (materijalne);
 • Imaju pozitivno, čak „visoko“ mišljenje o sebi;
 • Arogantna su;
 • U takmičenju su hvalisavi pobednici , a loši gubitnici;
 • Prosečno ili ispod proseka su omiljena među vršnjacima;
 • Fizički su jača, snažnija, krupnija.
Milena Miletić – dipl. psiholog, spec. psihoterapije, stalni sudski veštak

Zašto se deca nasilno ponašaju? 

Najčešće jer:

 • Ne znaju da je takvo ponašanje loše;
 • Imitiraju stariju braću i sestre ili ljude kojima se dive;
 • Ne znaju za bolje načine komuniciranja sa vršnjacima;
 • Prijatelji ih podstiču na nasilje;
 • Prolaze kroz težak period u životu i to pokazuju kroz agresivnost.

Postoji niz faktora rizika za nasilje kod dece

1. Porodično okruženje

 • Rani razvoj bez topline i saosećanja roditelja za dete i njegove potrebe;
 • Popustljivost roditelja, neuspostavljanje jasnih granica ponašanja;
 • Nepružanje odgovarajućih vaspitnih uticaja;
 • Tolerisanje agresivnog ponašanja;
 • Izlaganje deteta fizičkom kažnjavanju.

2. Uticaj vršnjaka

 • Služe kao model ponašanja, pa i nasilnog;
 • Podsticanjem na nasilje slabe kočnice za nepoželjno ponašanje;
 • Grupna pripadnost stvara osećaj moći, podsticajna je za ovakve oblike ponašanja.

Najbolji način da se reši problem nasilja među i nad decom, jeste da se ono zaustavi pre no što se desi. Svako ima svoju ulogu u ovom procesu, pre svega porodica, škola, kao i država. Treba da se zabrane sve vrste nasilja među i nad decom, gde god se ono dešava i ma ko bio počinilac, kao i da se investira u programe za prevenciju, kako bi se rešavali osnovni uzroci. Ljudi moraju da budu odgovorni za svoje postupke, ali se u jakom zakonskom okviru ne radi samo o sankcionusanju, nego i o slanju snažne, jasne poruke da društvo jednostavno neće prihvatiti nasilje među i nad decom!

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here