Palanački piloti u Prvom svetskom ratu

1411

Za vreme Velikog rata, Palanka je dala tri pilota: Jozefa Maurera, Jozefa Brenera i Petera Fišera. Ovaj podatak nam je utoliko zanimljiv ukoliko uzmemo u obzir da je avijacija, kao poseban rod vojske, uvedena u austrougarsku Carsko-kraljevsku vojsku tek 1912. godine, a na početku rata ima samo 85 aktivnih pilota.

Avijatičar Jozef Maurer mobilisan je 1915. godine i poslat na vojnu obuku u Sarajevo, gde je određen za pilota novoformiranog Carsko-kraljevskog vazduhoplovstva Austrougarske. Tokom rata u svojstvu izviđača vinuo se nekoliko puta u nebo, a za svoje vojne zasluge odlikovan je nekoliko puta od strane Austrougarskog vojnog vrha. Ličnošću Jozefa Maurera do sada se niko nije ozbiljnije bavio, a zbog nedostatka izvora ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo u kojim ratnim akcijama je Maurer učestvovao za vreme rata. Osim jako skromnog članka o njemu u Palanaker Heimatbrief iz 2012, godine nemamo nikakve dodatne podatke o njegovom ratnom putu.

O avijatičarskoj karijeri preostale dvojice pilota takođe nemamo dovoljno informacija. U njihovim ratnim biografijama objavljenim u A Magar Katona Szadunk Legszebb Magyar Csatai navedeno je da su obojica bila istaknuti borci tokom rata, borci koji su svoje ratno iskustvo stekli na Istočnom frontu i na Italijanskom frontu. Za svoje ratne zasluge odlikovani su u nekoliko navrata tokom rata i po završetku istog, a vojsku napuštaju u rangu avijatičara u martu, odnosno novembru 1918. godine.

backopalanackiavijaticariJozef Maurer sa grupom austrougarskih vojnika u vojnom avio-hangaru
(fotografija iz privatne kolekcije porodice Maurer)

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here