Zašto se mladi sve teže odlučuju na brak?

Iz ordinacije Milene Miletić, specijaliste psihoterapije

1262

Zašto se porodica nalazi u krizi? 

Činjenica je da se u porodičnom životu Srbije dešavaju zanimljive promene. Podaci uzeti iz popisa stanovništva od pre par godina svedoče da svaka peta žena u Srbiji rađa dete van braka. Činjenica je da 20% žena u našoj zemlji na porođaj odlazi bez burme i većina mladih parova živi u vanbračnoj vezi, jer ih nerešeni profesionalni, ekonomski i stambeni status demotiviše da uđu u brak. Sa druge strane, podaci neumoljivo svedoče da se svaki treći brak razvodi.

Milena Miletić – dipl. psiholog, spec. psihoterapije, stalni sudski veštak

Prema podacima Viktimološkog društva, svaka treća žena trpi fizičko, a svaka druga psihičko nasilje. Svakoga dana više od sto žena okrene telefon savetovališta koji pomažu ženama i deci, žrtvama nasilja. Godine iza nas obeležava ekstremno nasilje, čega smo i sami svedoci svakodnevno, a ilustrativan podatak je da se trećina ubistava desila upravo u porodici.

Kako je u drugim državama?

Razlozi za to ne mogu da se generalizuju, ali ako uzmete da recimo, u jednoj evropskoj zemlji kao što je Nemačka, dva miliona žena ne živi u bračnoj zajednici, ovaj pojam samoće se ne odnosi sigurno i na emocionalnu usamljenost. Naime, žene o kojima je reč su ekonomski nezavisne, profesionalno ostvarene, stambeno situirane i imaju partnere sa kojima se viđaju onda kada to njima odgovara. Neke od njih imaju i decu, ali iz nekog razloga ta dva miliona žena ne žele zajednicu.

Slično je stanje i u Francuskoj, gde, kako njihovi istraživači kažu, postoji “ epidemija “ jednočlanih domaćinstava koje čini žena, i to u prestonici koja se u svim svetskim turističkim prospektima naziva gradom ljubavi.

Sa druge strane, nedavna studija američkog istraživačkog centra “ Pju“ pokazala je da je stvaranje porodice prvo na listi događaja koje Amerikanci smatraju preduslovom za srećan život.

Odlaganje rađanja dece

Promene u društvu koje su se desile poslednjih decenija – ubrzana industrijalizacija, produženo školovanje traje duže, mogućnosti za zapošljavanje su ograničene, brakovi se sklapaju znatno kasnije, žene znatno češće odlažu rađanje dece.

Učestalo je rizično ponašanje mladih u Srbiji – porast pušenja cigareta, porast upotrebe alkohola, porast upotrebe droge, porast vanbračnih trudnoća, porast namernih prekida trudnoće, porast seksualno prenosivih bolesti. Ekstreman je porast nasilja, koje se najčešće dešava upravo u porodici.

U Srbiji je izuzetno nizak nivo rađanja dece, brz je pad prirodnog priraštaja, odmaklo je starenje stanovništva.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here