U OŠ „Vuk Karadžić“ obeležen Svetski dan Roma

0
338

Romi su tradicionalno nomadski narod. Veruje se da su napustili Indiju oko 1000. godine.


Jedna legenda kaže da su pobegli od rata i zarobljeništva, druga da ih je kralj Guru proterao jer im je poklonio zemlju, stoku, oruđe, a Romi su samo plesali, igrali i prodali zemlju, kralj se razljutio i proterao ih.

Romi su putovali i raselili se po celom svetu. Putujući u grupama bavili su se raznim poslovima. Bili su trgovci konjima, kovači, vretenari, kotlari, muzičari, plesači i cirkusanti.

Romi su na Balkan i u Srbiju stigli u 14 veku. Od trenutka kada su iz Indije kročili na tlo Evrope, Romi su bili predmet diskriminacije i lišeni prava na obrazovanje, zapošljavanje, rešavanje stambenog pitanja i socijalnu zaštitu.

Nedostatak obrazovanja je glavni uzrok siromaštva kod Roma. Od 2005. do sad stepen obrazovanja je porastao u značajnoj meri. U OŠ „Vuk Karadžić“ u Bačkoj Palanci 12. aprila obeležen je Svetki dan Roma. Od 1.-30. marta bio je otvoren likovni konkurs u okviru škole, na teme „Moj drug Rom“ i „Mome drugu Romu“. Nagrađeno je 5 radova.

 

Učenici su počeli priredbu sa Romskom himnom „Đelem, đelem“, prikazana je prezentacija „Svetski poznati Romi“, istorija Roma i tradicionalni ples. Učenici su od lokalne samouprave kroz lokalni akcioni plan za Rome dobili poklon pakete školskog pribora.

Organizator je bila pedagoška asistentinja Ksenija Kolompar u saradnji sa rukovodstvom škole direktorkom Sanjom Ralić i zamenikom direktora Milanom Beljanski, sa nastavnicama srpskog jezika Mariolom Davidović i Ljiljanom Milošev, muzičke kulture Gorjane Stojić, nastavnika likovne kulture Zlatka Tešana i bibliotekarke Sneže Oklobdžija, kao i ostali iz kolektiva škole.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here