Gimnazija „Jan Kolar“ na poštanskim markicama

0
597
Foto: Pošta Srbije

Izdanje pušteno u opticaj 1. oktobra sadrži marku nominalne vrednosti 27 dinara, žig i FDC koverat i štampano je u tiražu od 25.000 primeraka.


Gimnazija „Jan Kolar” sa domom učenika je kulturno-obrazovna institucija Slovaka u Vojvodini, u Srbiji. Tokom stogodišnjeg rada, iz redova 4.665 maturanata stasali su akademici, doktori nauka, lekari, istaknuti intelektualci u svim oblastima, koji su svojim radom doprinosili očuvanju i prosperitetu slovačke nacionalne manjine na ovim prostorima, ali i u celom svetu.

Gimnazija, osnovana 1. oktobra 1919. godine, kao Slovačka realna gimnazija, decenijama je bila jedina srednja škola u svetu na slovačkom nastavnom jeziku van granica Čehoslovačke. Bila je rezultat visoke nacionalne svesti Slovaka koji su živeli na ovim prostorima, ali se nikada nije zatvarala u uske okvire narodnosti, već je stalno radila i na jačanju kohezionih odnosa sa drugim nacionalnim sredinama.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Od 1923. gimnazija ima vlastitu, namensku zgradu, koja je današnji izgled dobila 1927. Impozantno zdanje sagrađeno je od dobrovoljnih priloga Slovaka iz celog sveta i uz značajnu finansijsku pomoć Čehoslovačke republike.

Posle drugog svetskog rata u okviru gimnazije od školske 1947-48. godine osnovana je učiteljska škola. Tokom dvadeset godina rada, škola je dala 216 učitelja, koji su bili nosioci kulturno-prosvetnog života Slovaka u celoj Vojvodini.

Foto: Pošta Srbije

Kako bi se omogućilo školovanje učenicima iz svih krajeva Vojvodine, 1997. je u sklopu gimnazije izgrađen i najsavremeniji dom učenika kapaciteta 82 ležaja. Zahvaljujući tome danas se u gimnaziji školuju učenici iz čak 26 mesta.

Učeničke slobodne aktivnosti imaju bogatu tradiciju. Od posebnog značaja je rad literarne sekcije Sladkovič, osnovane 1925, iz koje je ponikla čitava plejada pisaca slovačke narodnosti. Konstantna aktivnost brojnih sekcija, od umetničkih – dramska, folklorna, hor, sekcija prirodnih i društveno-jezičkih nauka, takođe je sastavni deo rada gimnazije, koja svojim doprinosom prerasta okvire vaspitno-obrazovne ustanove i već decenijama je pokretačka snaga života Slovaka u Srbiji.

Za svoj značajan doprinos škola je dobila brojna priznanja u zemlji i iz Slovačke republike.

Stručna saradnja: Ana Medveđ, direktorka Gimnazije „Jan Kolar” sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.

Umetnička obrada izdanja: Anamari Banjac, akademski slikar.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here