Kolera, tuberkuloza i visoka smrtnost u Bačkoj Palanci

Iz istorije zdravstva Bačke Palanke (4).

1657

Godine 1831. u Vojvodini se prvi put pojavila kolera. U blizini Bačke Palanke, epidemijom su bili pogođeni Petrovac, Futog i Bač, dok je sama Palanka ostala nedirnuta. 


Ponovo je uspostavljen sanitarni kordon na Dunavu i suvom oko županije. Za zdravstvenog komesara je postavljen Jovan Volarić. Sve vodenice i čamci bili su skupljeni na jedno mesto, stavljeni pod stražu, kako ih niko ne bi koristio za prelaz u Srem, što je mnogo pogodilo palanačke vinogradare koji su imali vinograde sa druge strane reke. Prelaz preko Dunava je bio dozvoljen uz zdravstveni pasoš na prelazu između Novog Sada i Sotina gde su sa obe strane bili otvoreni kontumaci (karantini). Svako ko je prelazio iz Bačke u Srem, morao je u kontumacu da provede 20 dana u izolaciji i tek tada je dobijao dozvolu za prelaz.

Zadnjih decenija pred Prvi svetski rat zdravstvene prilike su bile loše. Iz velikog broja zdravstvenih problema, koji su opterećivali narod u to vreme, naročito se ističu dva: tuberkuloza i smrtnost odojčadi i male dece. Na osnovu podataka za pokrajinu vidimo da je od ovih bolesti stradao naročito srpski živalj. Srazmerno svojoj brojnosti Srbi su za 10 odsto više umirali od TBC nego pripadnici nego ostalih narodnosti, dok je u smrtnosti dece ova situacija bila još tragičnija: do navršene sedme godine starosti umirala je skoro polovina srpske dece (1903. 43%, 1905. 45,6%, 1907. 49,7%). Smrtnost kod ostalih grupa naroda, mada nešto niža, takođe je bila velika i dostizala je 30-40%. Taj procenat se odnosio i na Palanku.

Smrtnost od tuberkuloze u Vojvodini bila je visoka i u periodu između dva rata. Godine 1919. umrlo je 14,6 odsto stanovništva, 1931. 15,4 odsto, a 1945. 13,2 odsto. Najviše su umirali mladi ljudi između 15 i 24 godine. Zato je već 1920. godine u Bačkoj Palanci osnovan Antituberkulozni dispanzer čiji je upravnik čitavo vreme između dva rata bio dr Borislav Uvalić. Dispanzer je bio smešten u maloj neuglednoj kući na Obrovačkom putu. Imao je rentgen aparat, a pored lekara tu je radila još jedna sestra koja je sem rada u dispanzeru obilazila bolesnike po kućama. Ovde je u periodu od 1921. do 1935. obavljeno preko 14.000 pregleda, otkriveno i lečeno 15.000 bolesnika od TBC, od kojih je 800 umrlo.


Pogledaj: 

Prva apoteka u Vojvodini bila je u Bačkoj Palanci

Kako se Bačka Palanka borila protiv kuge?

Ko su bili prvi lekari u Bačkoj Palanci?

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here