Kulturni život u Silbašu

0
1252

Kulturno-umetničko društvo Silbaš

Delatnost na polju kulture u Silbašu je počela da se razvija krajem 19. veka. Tada je osnovano Slovačko čitalačko društvo, u kojem je pod rukovodstvom učitelja Samuela Hruza 1906. godine uvežbana prva pozorišna predstava.

 

Nakon Prvog svetskog rata u Silbašu je osnovano Slovačko pevačko društvo, a godinu dana kasnije i muzički orkestar. Mesni odbor Matice slovačke u Silbašu počeo je da deluje 1933. godine, a njegov prvi predsednik postao je učitelj Martin Kmeć.

Ubrzo, Slovaci i Srbi počeli su da sarađuju u zajedničkom kulturno-prosvetnom društvu, koji je svoju delatnost neredovno obavljao. Od sedamdesetih godina dvadesetog veka folklorno-plesna grupa u Silbašu imala je prilično uspešnu delatnost i radila je sa relativno kratkim prekidima. Godine 1991. obnovljena je matična aktivnost, a iz te inicijative i KUD Silbaš.

Godine 2005, zahvaljujući inicijativi Jarmile Križanove, učiteljici u osnovnoj školi u Silbašu, održan je koncert koji je imao za cilj da neguje uspomenu na festival U pivničkom polju. Pevače je pratio pivnički festivalski orkestar. Ova manifestacija pod nazivom Kada je trešnja procvala (Keď zakvitla čerešňa), izrasla je u festival lokalnog karaktera na kojem su učestvovala deca iz osnovne škole, interpretatori narodnih pesama. Festival je trajao kratko vreme. Poslednje dve godine se više ne održava.

Foto: Duško Dragoljević

Sadašnje Kulturno-umetničko društvo u Silbašu ima samo Dečiji folklorni ansambl „Silbašanik“, koji je osnovan 2005. godine na inicijativu Samuela Žiaka i Jana Pavlova. U Silbašaniku igraju i pevaju školska deca – tu je otprilike trideset devojčica i deset dečaka. Prvi korepetitor/harmonikaš na probama folklora bio je Daniel Šomođi, a danas je to Vladimir Majera. Na celovečernjim koncertima decu predvodi narodni orkestar (u promenljivom sastavu), o kom brine gospodin Majera. Najveći deo repertoara Silbašanika čine dečije igre, koje ne zahtevaju muzičku pratnju celog orkestra. Umetnički rukovodilac i koreograf ove grupe je Jan Pavlov.

Foto: Duško Dragoljević

„Silbašanik“ je do danas nastupao u Srbiji na državnoj smotri, na Baby-Exitu i Zmajevim dečijim igrama u Novom Sadu, opštinskim i zonskim smotrama, predstavljao je silbašku Bostanijadu u bačkopalanačkoj opštini. Takođe je priređivao celovečernje programe i nastupao i u Slovačkoj (npr. u Dulovcima, Moravcima).

„Silbašanik“ je u ovom trenutku jedan od najuspešnijih dečijih ansambala u Vojvodini. Pre četiri godine, dakle odmah posle osnivanja, zauzeo je 1. mesto na festivalu Zlatna kapija. Odlično je ocenjen na manifestaciji „Baby-Exit“ u Novom Sadu, dok mu je 2008. godine na festivalu Ivanjsko cveće u Dolovu odlukom stručnog žirija dodeljeno 1. mesto, a od strane publike 2. mesto.

7. jula 2009. godine DFA Silbašanik takođe je učestvovao na festivalu u Dolovu. Ovog puta bila je to koreografija Vojnici, a društvo je ponovo bilo najbolje ocenjeno u kategoriji izvornih igara, dok je pevačka grupa Silbašanika sa regrutnim pesmama (uvežbala ih je Maria Kovačova) zauzela prvo mesto.

Budući da je u Silbašu mnogo dece iz mešovitih brakova, postojala je ideja i inicijativa za stvaranje i srpskog i mešovitog društva, međutim, taj pokušaj nije uspeo. „Silbašanik“ se predstavlja kao slovačko društvo, mada bi možda bilo bolje reći da je „Silbašanik“ društvo dece koja žive u Silbašu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here