Retko se zapošljavaju iako su osposobljeni (INTERVJU)

2053

Povodom završetka školske godine direktorka Osnovne škole „Heroj Pinki“, Dijana Vila, nam je rekla:

Dijana Vila

O učestvovanjima na manifestacijama

„Dosta toga se izdešavalo u našoj školi. Pored onih redovnih manifestacija u kojima učestvujemo i koje pokrećemo i koje, ovde u školi, u našoj organizaciji izvodimo, imali smo u navedenom periodu 21. marta obeležavanje Dana osoba sa Daunovim sindromom, 1. aprila obeležavanje Dana osoba sa autizmom i 13. juna poslednji nastavni dan u ovoj školskoj godini, a ujedno i 18. likovnu koloniju „Zajedno“. Ove manifestacije organizujemo da bismo bili vidljiviji i prepoznatljiviji u našoj lokalnoj sredini i da bismo naše sugrađane upoznali sa problemima dece sa smetnjama u razvoju i, mogu slobodno da kažem, edukovali o njihovim sposobnostima i mogućnostima, a na taj način smanjili predrasude koje oni imaju o ovom problemu. Redovnu nastavu o našoj školi ove godine je pohađalo 61 dete sa smetnjama u razvoju“.

O podršci i učenicima uključenim u redovan školski sistem

„Pored učenika koji su uključeni u naš obrazovni sistem, pružali smo podršku i učenicima koji su uključeni u redovan školski sistem, putem inkluzije. To smo organizovali za našu opštinu i za opštine Bački Petrovac i Bač. Do sada su u tretmane kod defektologa bili uključeni 77 dece, a na čekanju smo imali njih 23“.

O nabavci neophodnih nastavnih sredstava

„Tokom školske godine kontinuirano nabavljamo neophodnu asistivnu tehnologiju za razvoj naših učenika, redovno osavremenjujemo našu postojeću i trudimo se da nabavimo novu računarsku i svu ostalu opremu koja nam je neophodna. Pored navedenog, trudimo se da obnavljamo i didaktički nastavni materijal, kako bismo što kvalitetniju uslugu pružili našim učenicima i učenicima iz redovnog sistema“.

O daljem školovanju polaznika škole i problemima u zapošljavanju

„Ove godine 8. razred je završilo 14 učenika i počelo je polaganje završnog ispita. Za dalje školovanje se odlučilo 11 učenika i oni će svi upisati Srednju školu za učenike sa smetnjama u razvoju „Milan Petrović“ u Novom Sadu. Nemam tačne podatke, ali većina dece za koje znam, nemaju mogućnost zaposlenja posle završetka srednje škole. Naša država subvencioniše preduzetnike da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, međutim, to se retko dešava“.

O značaju postojanja Osnovne škole „Heroj Pinki“

„Za proteklih 46 godina postojanja naše ustanove, pokazalo se da ona ima veliki značaj u obrazovanju, edukaciji i rehabilitaciji dece sa smetnjama u razvoju, a danas važnost postojanja ovakve škole se očituje i u podrški koju pružamo deci koja uspešno završavaju redovne osnovne škole uz saradnju sa kolegama iz tih škola. Naši bivši učenici, pogotovo posle završene srednje škole nas redovno obilaze da se tim pohvale, da nam kažu da su se oženili, da imaju decu, sve u svemu, dođu da podele sa nama ono što ih čini srećnim i radosnim“.

O saradnji sa institucijama

„Na kraju bih istakla veoma dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i institucijama koje čine našu lokalnu sredinu, sa redovnim osnovnim i srednjim školama, sa Narodnom bibliotekom, sa Domom zdravlja, sa Crvenim krstom, sa Centrom za socijalni rad. Uključujemo se u sve njihove aktivnosti i manifestacije i zajednički delujemo da kod naših sugrađana smanjimo predrasude o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom“.


Upis u Osnovu školu „Heroj Pinki“ teče kontinuirano, tokom cele godine, posle mišljenja Interresorne komisije i uz sa glasnost roditelja.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here