Konkurs za kupovinu seoskih kuća za bračne parove

Dodela bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na selu

4505

Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.


Učesnici konkursa mogu biti supružnici koji su u braku najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom. Njihovo prebivalište mora biti na teritoriji AP Vojvodine.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Uslovi konkursa

Učesnici Konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:

 • Da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
 • Da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
 • Supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
 • Da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
 • Da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
 • Da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
 • Da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa

 • podsticanje razvoja ruralnih sredina
 • povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti
 • oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
 • iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za
  pokretanje privrednih aktivnosti.

Prijave se mogu slati do 30. aprila ove godine, a potrebna konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu ravnopravnost.org.rs.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here