Opština Bačka Palanka obeležava 75 godina od oslobođenja

U znak sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu, položeni su venci na spomen obeležja

2
3027

BAČKA PALANKA: Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Bačke Palanke (20. oktobar), predstavnici lokalne samouprave, u petak (18.10.) položili su vence na spomen obeležja u Bačkoj Palanci u znak sećanja na sve žrtve u Drugom svetskom ratu.


Delegacija Opštine Bačka Palanka prvo je položila venac na bistu dr Mladena Stojanovića ispred Doma zdravlje, a nakon toga, na ostala spomen obeležja – Baza Stojaković, Rusko groblje, Čamac i spomenik u Novoj Gajdobri.

 

Zamenik predsednika opštine Bačka Palanka, Aleksandar Borković rekao je da delegacija Opštine Bačka Palanka tradicionalno svake godine polaže vence na spomenike palim borcima u Narodno-oslobodilačkom ratu od 1941. do 1945. godine.

„To je jedan od načina pokažemo poštovanje prema svima onima koji su dali svoje živote za našu slobodu. Ove godine slavimo 75 godina od oslobođenja, što je jedan važan jubilej i to je samo jedan deo naše tradicije i istorije na koju smo ponosni, rekao je Borković.

On je istakao da ovim činom pokazujemo da se i u teškim okolnostima treba boriti za prave vrednosti.

„Ovo je putokaz i nama i našoj deci da se za svoju porodicu, svoj grad i za svoju otadžbinu treba boriti i da treba težiti slobodi koja je jedna od najvećih životnih vrednosti“, dodaje Aleksandar Borković.

 

2 KOMENTARA

 1. A kako ste proslavili 100 godina proboja solunskog fronta.? Nemojte vise narodu zamazivati oci. Najmanje vam je stalo do poginulih za slobodu. Kako se odnosite prema ranjenim i ratnim invalidima svako vidi a i ova ceremonija postovanja je cista sprdacina.

 2. Bačka Palanka, poznata nadaleko po… ta poznata osobina izašla na videlo i 12. novembra kad su cinkarili Klaru, i ostalo je istorija. Evo u kratkim crtama o tom događaju kao skroman prilog događaju kojeg smo namerno istisnuli takav nam palanački karakter..

  „Po prelasku iz Srema u Bačku, Treći bačko-baranjski odred bio je podeljen na pet grupa kako bi mogao da razvije svoju delatnost u svim delovima Bačke. Prisustvo Odreda izazvalo je odmah reakciju mađarskih okupatorskih snaga, koje su preduzimale paljenja, a kasnije i akciju većeg razmera. Za vreme ofanzive dve grupe boraca Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda povukle su se u Bačku Palanku s namerom da se tu sklone. Okupator je preko svojih agenata doznao za sklonište partizana, opkolio je kuću i u borbi ubio Klaru Feješ, Živka Popovića i Dušana Vidovića. U istoj kući, samo u drugom skloništu nalazili su se Dušan Alimpić – Vlada, Bogdan Stojaković – „Crni Đorđe“ i Leposava Andrić – Baba, ali njih neprijatelj nije pronašao. Oni su iste večeri uspeli da se neopaženo izvuku, a zatim su se prebacili u Frušku goru.“
  https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%98%D0%B5%D1%88
  mađarski fašisti izveštavaju o borbi u b.palanci
  INFORMATIVNI IZVEŠTAJ PETOG MAđArSKOG KORPUSA OD 21 NOVEMBRA 1943 GOD. TRINAESTOJ PESADISKOJ BRIGADI O STANJU PARTIZANSKOG POKRETA U BAČKOJ1
  Komanda mađar. Kraljev. V segedinskog domobranskogkorpusa
  21600 — 547
  po naslovu od I 1943
  Izveštaj o stanju
  Operativni štab
  Komandantu
  mađar. kraljev. 13 pešadiske brigade
  Novi Sad, 21. novembra 1943 Novi Sad
  Pod prismotrom isledničke grupe nalazi se 187 lica.
  U [Bačkoj] Palanci je ponovo uzeto pod prismotru jedno lice, osumnjičeno zbog komunizma.
  Jedno lice nije dolazilo u obzir i pustio sam ga na slobodu.Na osnovu dosadašnjeg isleđivanja i datih podataka moglo
  bi se zaključiti da postoji takvo stanje prema kojem napodručju Bačke deluje više partizanskih grupa koje su tesno
  i postojano povezane sa sremskim partizanskim komandama.Otuda dobijaju materijal (oružje, municiju, eksplozive), i verovatno i popunjavanje u ljudstvu, naročito na taj način što u Srem prebegle Srbe iz Bačke, nastrojene komunistički, izgrađuju kao partizanske borce i tada ih prebacuju na bačko područje.
  U granicama opštine »Miliamoš«2 uhvaćena su 5 novembra tri partizana; na saslušanju često su pominjali borbene
  grupe, prebačene iz Srema, koje su počinile više sabotaža. Isledničkoj grupi poznata je bila veličina ovih grupa i
  ilegalno ime njihovih članova. Sve do poslednjeg vremena nije se uspelo da se pronađu vođe ovih grupa i njihovo boravište.
  Ovih prošlih dana došlo je na videlo nekoliko podataka koji upućuju u opštinu Stara Palanka.

  Ovi su podaci ukazali na to da gore pomenute partizanske grupe održavaju vezu sa Sremom3 preko Stare Palanke n
  se pretpostavka pokazala tačnom, i kad se prvi put naišlo *njih, uspelo je da budu uništene ne samo kurirska linija ko
  je održavala veze, već delom i komanda partizanske grupe
  Prema isleđenim činjenicama Stojaković Lazar, staropalanački stanovnik sa dvovlasničkim pravom, davao je povremen“prenoćište komunistima u bekstvu i prenosio je vesti na prečansku stranu.
  U Stoj ako vićevom stanu uspelo je, u razvijenoj vatrenoiborbi, da se likvidiraju 3 partizanske vrlo merođavne vođe4
  lr) Zivko Popović,5 sin novosadskog — grčko-istočnog p0pa Alimpija Popović, koji se od 1942 godine nalazi u bekstvu, komesar je za propagandu III Bačko-baranjskog odreda.
  2.) Ratko,6 to mu je ilegalno ime, Sremac, nepoznat partizan. Bio je politički komesar III Bačko-baranjskog odreda.
  Prema dosadašnjim utvrđenim činjenicama on je 2. Oktobra t. g. u zajednici sa jednim sremskim drugom koji je tamo poginuo, ubio dva opštinska policajca u Bačkom Petrovom Selu.
  Ovom prilikom zadobio je na desnoj gornjoj butini povredu od metka.
  3.) Klara Feješ,7 novosadski stanovnik, od 1941 godine u bekstvu. Već 1941 bila je član Sreskog Skoja kao kurir. Prema
  dosad utvrđenim činjenicama ona je kurirsku ulogu zadržala sve do danas. Duže vreme zadržavala se u Sremu, i u tom
  smeru, verovatno i nadalje je održavala vezu.
  Sem ovih savladanih lica, koja su gore pomenuta, od vrlo velikog je značaja što je pronađen arhiv glavnog stana III Bačko-baranjskog odreda i njegovo iskorišćavanje. Ovaj arhiv pruža potpunu sliku o formiranju partizanskog odreda, njegovim vođama i delatnosti.
  Formiranje:
  Formiranje III Bačko-baranjskog odeljenja u vojvođansku
  narodnooslobodilačku vojsku i partizanske odrede naređuje
  Glavni stan NOV i PO za Vojvodinu pod br. 5 od 11 avgusta
  1943 god.8
  Stab odeljenja [odreda] sastoji se od ovih:
  Komandant: Svetislav Veličković9,
  Zamenik komandanta: Bogdan Stojaković,10
  Zamenik političkog komesara: Lazar Brankov; on je politički komesar, ujedno vrši dužnost oficira za vezu.
  Između gore pomenutih lica ovoj isledničkoj grupi nepoznata je ličnost komandanta Svetislava Veličkovića. Nijedan
  podatak ne objašnjava dosad njegovu delatnost. Međutim može se pretpostaviti da je i on nadležan u Bačkoj, lice koje je već davno prebeglo u Srem, a u Bačkoj nije igrao ulogu u bačkom pokretu.
  Bogdan Stojaković, nadležan u Staroj Palanci i njen stanovnik,
  bio je srpski podoficir. U decembru 1942 godine vratio se iz nemačkog zarobljeništva. Do u proleće 1943 godine živio je u Staroj Palanci, tad prelazi kod partizana u Srem gde ubrzo bude komandant čete.
  ako nekog možda zanimaju ovakve stvari neka ugugla
  ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU JUOOSIOVENSKIH NARODA
  TOM
  I
  KNJIGA 17
  BORBE U’VOJVODINI 1941-1944 GOD.
  BEOGRAD
  1958

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here