Povremeni porodični smeštaj

Centar za socijalni rad opštine Bačka Palanka

1742

Hraniteljstvo je posebna, jedinstvena i izazovna uloga. Najčešće se vezuje za dobrotu i altruizam ljudi koji se opredeljuju da budu hranitelji i koji su te osobine imali i pre nego što su postali hranitelji.


Biti uspešan hranitelj podrazumeva mnogo više od davanja svog doma i ljubavi. Povremeni porodični smeštaj je privremeni oblik zaštite koji predstavlja podršku porodici koja brine o detetu sa smetnjama u razvoju, gde se povremenim boravkom deteta u povremenoj hraniteljskoj porodici sprečava iscrpljivanje roditelja, socijalna izolacija i prevenira izdvajanje deteta iz porodice.

Dete provodi vreme u hraniteljskoj porodici 5 dana mesečno, odnosno 60 dana godišnje pri čemu se porodici obezbeđuje predah i slobodno vreme, a detetu obogaćuje socijalni život i mogućnost da stekne nova znanja i veštine.

[wonderplugin_slider id=104]

 

Procedura zasnivanja povremenog hraniteljstva

Za biološku porodicu:

  • Podnošenje zahteva, u slobodnoj formi, u Centru za socijalni rad. Uz zahtev se predaje i osnovna dokumentacija za dete. Spisak potrebne dokumentacije za hranitelje možete dobiti u prijemnoj kancelariji CSR.

Za povremenog hranitelja

  • Procena opšte podobnosti (intervju sa budućim hraniteljima, intervju sa članovima njegove porodice, prolaženje obuke i procena tokom realizacije obuke),
  • Sačinjavanje stručnog mišljenja o opštoj podobnosti budućih hranitelja,
  • Izdavanje potvrde o bavljenju hraniteljstvom, sa rokom važenja od dve godine.

Dobrobit porodice koja brine o detetu sa smetnjama u razvoju

  • Roditelji mogu da se posvete zadovoljavanju svojih potreba;
  • Imaju više slobodnog vremena za odmor, rekreaciju i lična interesovanja;
  • Mogu da se radno angažuju;
  • Prevenira se socijalna izolacija porodice.

Dete sa smetnjama u razvoju za vreme boravka u povremenoj hraniteljskoj porodici, pored promene okruženja, obogaćuje svakodnevne aktivnosti, dobija priliku da razvija različita znanja i veštine, ostvaruje odnose sa širim krugom ljudi i time proširuje socijalnu mrežu.

Najbitnije je da oseća prihvaćenost, povećava samopouzdanje i zadovoljstvo zbog novih iskustava.

U Bačkoj Palanci su održane dve edukacije o povremenom porodičnom smeštaju, koje je sproveo Centar za porodični smeštaj i usvojenje iz Novog Sada. Prva edukacija je namenjena stručnim radnicima Centra za socijalni rad, a druga za potencijalne pružaoce usluge povremeni porodični smeštaj i roditelje koji imaju decu sa smetnjama u razvoju.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Veoma je bitno napomenuti, da je usluga povremeni porodični smeštaj, namenjena biološkim, hraniteljskim i starateljskim porodicama sa povećanim rizikom od izdvajanja deteta sa teškim smetnjama u razvoju, gde zajednica nema dovoljno razvijene resurse podrške takvim porodicama. Podržimo porodice koje brinu o deci sa smetnjama u razvoju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here