Serijal RTV „Prisajedinjenje 1918. godine – Svedoci istorije“ – doktor Borislav Uvalić

541

BAČKA PALANKA: Doktor Borislav Uvalić, jedan je od petorice Bačkopalančana, koji su 25. novembra 1918. godine, učestvovali na Velikoj Narodnoj Skupštini, kada je doneta odluka o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji. Insistirao je na tome da se buše bunari, jer je znao da loš kvalitet vode, uzrokuje mnoge bolesti. Bio je novinar, humanista, osnivač bolnice.


Borislav Uvalić bio je prvi lekar srpske nacionalnosti u Bačkoj Palanci. Na tu dužnost stupio je 1906. godine. Sa još četvoricom uglednih Bačkopalančana, 25. novembra 1918. godine, učestvuje na Velikoj Narodnoj Skupštini Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Baranji i Bačkoj. U istoriji Bačke Palanke, ostao je upamćen kao osnivač prvog dispanzera za plućne bolesti.

„Bio je član različitih nacionalnih udruženja između dva svetska rata. Vodio je mnogobrojne akcije, poput prosvećivanja naroda da se buše bunari, mnogo dublje nego što je tada činjeno jer su ti plitki bunari bili izvori zaraze različitih bolesti, od kojih je oboljevalo palanačko stanovništvo“, priča dr Predrag M. Vajagić naučni saradnik.

Jedan je od osnivača Crvenog krsta u Bačkoj Palanci 1924. godine. Pokrenuo je inicijativu da se otvori Vojna bolnica, kako bi se kvalitet zdravlja građana, podigao na viši nivo.

„Preko njega je organizovan veliki broj humanitarnih priredbi, poput akcija prikupljanja pomoći siromašnima u samom srezu, ali i sirotinji širom Kraljevine Jugoslavije, tačnije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Bio je aktivan i na kulturnom polju, kao predsednik Prosvetnog odbora srpske čitaonice u Bačkoj Palanci, predsednik Društva „Kasina“, a radio je i kao dopisnik lokalne štampe“, kaže Nikola Milivojević master istorije.

„Porodica Uvalić nije značajna samo zbog doktora Borislava. Njegov otac Srdan, bio je srpski učitelj za vreme Austrougarske monarhije, a njegov sin Radivoj Uvalić, ostavio puno traga i za istoriju Bačke Palanke, ali i za istoriju jugoslovenske države“, dodaje dr Predrag M. Vajagić.

Dr Borislav Uvalić, preminuo je 14. avgusta 1958. godine u Beogradu, gde je i sahranjen.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here