Opština Bački Petrovac: Potpisan ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine

Za koji projekat će biti iskorišćena sredstva?

144
Foto: Opština Bački Petrovac

U četvrtak 25. marta 2021. godine Ministarstvo zaštite životne sredine je realizovalo potpisivanje ugovora sa 22 opština i gradova kojima je dodeljeno skoro 210 miliona dinara za finansiranje zamene kotlova u javnim ustanovama i ložišta u domaćinstvima, u cilju prelaska na ekološki čistije energente, kao i za projekte pošumljavanja i ozelenjavanja javnih površina.


Tim povodom su Opštini Bački Petrovac dodeljena sredstva u iznosu od 1.158.000,00 dinara, a učešće Opštine iznosi 480.000,00 dinara za realizaciju Projekta nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnice za grejenje u 2021. godini Osnovne škole “Jan Amos Komenski” u Kulpinu.

Ovaj ugovor je za opštinu Bački Petrovac, sa ministarkom Irenom Vujović, svečano potpisala predsednica opštine Jasna Šproh.

 

Podpísaná zmluva s Ministerstvom ochrany životného prostredia

Dňa 25. marca 2021 Ministerstvo ochrany životného prostredia realizovalo podpísanie zmlúv s 22 obcami a mestami, ktorým bolo udelených takmer 210 miliónov dinárov na financovanie výmeny kotlov vo verejných ustanovizniach a kúrenísk v domácnostiach s cieľom prechodu na ekologicky čistejšie zdroje energie, tiež na projekty zalesnenia a ozelenenia verejných priestranstiev.

Pri tejto príležitosti Obec Báčsky Petrovec dostala prostriedky v sume 1.158.000,00 dinárov z čoho účasť našej obce vynáša 480.000,00 dinárov na realizáciu Projektu obstarania, výmeny, rekonštrukcie a sanácie kotolne v roku 2021 v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne.

Túto zmluvu naša obec s ministerkou Irenou Vujović slávnostne podpísala predsedníčka obce Jasna Šprochová.

Pogledaj: Raste broj obolelih u opštini Bački Petrovac

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here