Poseta potpredsednika Vlade SR Opštini Bački Petrovac

1120

BAČKI PETROVAC: U četvrtak 18. oktobar 2018.godine Opštinu Bački Petrovac zvanično je posetio potpredsednik Vlade SR za investicije i informatizaciju Richard Raši sa svojom delegacijom.

Ova poseta potpredsednika Vlade SR je realizovana u okviru njegovog boravka u RS povodom potpisivanja Sporazumu o razumevanju između SR i RS na poziv ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića.

Sastanak je održan u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 14:30 časova.

Ispred delegacije gostiju bili su prisutni:

 • Richard Raši, potpredsednik Vlade SR za inovacije i informatizaciju;
 • Nј.E. Dagmar Repčekova, ambasadorka Slovačke Republike u Srbiji;
 • Katarina Roth, savetnica potpredsednika Vlade SR;
 • Martin Dorčak, savetnik potpredsednika Vlade SR;
 • Karolina Ticha, načelnik odeljenja za komunikaciju i protokol kancelarije potpredsednika Vlade SR;
 • Alena Sabelova, generalni direktor sektora za investicije kancelarije potpredsednika Vlade SR;
 • Jaroslav Kmet, generalni direktor sektora za informacione tehnologije javne uprave;
 • Zdeno Gecelovski, protokol kancelarije Vlade SR.

Ispred delegacije Opštine Bački Petrovac sastanku su prisustvovali:

 • Srđan Simić, predsednik Opštine Bački Petrovac;
 • Jan Brna, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac;
 • dr Tatiana Vujačić, poslanica u Skupštini APV;
 • dr Jan Šulјan, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac;
 • Jaroslava Čanji Jević, v.d načelnice Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac;
 • Jasna Šproh, pomoćnica predsednika opštine za komunalne delatnosti;
 • Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti;
 • Rastislav Labat, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Nakon posete opštine inostrana delegacija je u pratnji Njene ekselencije i predsednika opštine posetila i Gimnaziju „Jan Kolar“, Poslovni i inovativni centar kao i Galeriju „Zuzka Medveđova“.

Návšteva podpredsedu Vlády SR Obce Báčsky Petrovec

Báčsky Petrovec: Vo štvrtok 18. októbra 2018 Obec Báčsky Petrovec úradne navštívil podpredseda vlády SR pre inovácie a informatizáciu Richard Raši so svojou delegáciou. Návšteva predsedu vlády SR sa konala v rámci jeho pobytu v RS pri príležitosti podpísania Dohody o porozumení medzi SR a RS na pozvanie ministra bez kresla pre informácie a technologický rozvoj Nenada Popovića.

Stretnutie prebiehalo v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec so začiatkom o 14.30 hodín.

V mene delegácie hostí stretnutia sa zúčastnili:

 • Richard Raši, podpredseda vlády SR pre inovácie a informatizáciu;
 • J.E. Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku;
 • Katarína Roth, poradkyňa podpredsedu vlády SR;
 • Martin Dorčak, poradca podpredsedu vlády SR;
 • Karolina Tichá, náčelníčka oddelenia pre komunikácie a protokol kancelárie podpredsedu vlády SR;
 • Alena Sabelová, generálna riaditeľka sektora pre inovácie kancelárie podpredsedu vlády SR;
 • Jaroslav Kmet, generálny riaditeľ sektora pre informačné technológie verejnej správy;
 • Zdeno Gecelovský, protokol kancelárie vlády SR.

Delegáciu Obce Báčsky Petrovec tvorili:

 • Srđan Simić , predseda Obce Báčsky Petrovec;
 • Ján Brna, predseda Obce Báčsky Petrovec;
 • Dr. Tatiana Vujačićová, poslankyňa v Zhromaždení APV;
 • Dr. Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec;
 • Jaroslava Čáni Jević, úradujúca náčelníčka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec;
 • Jasna Šproh, námestníčka predseda obce pre komunálne činnosti;
 • Srđan Stojanović, námestník predsedu obce pre šport a spoločenské činnosti;
 • Rastislav Labát, tajomník Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.

Po stretnutí v obci zahraničná delegácie v sprievode Jej Excelencie a predsedu obce ďalej pokračovala v návšteve Gymnázia Jána Kollára, podnikateľského a inovačného centra a Galérie Zuzky Medveďovej.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here