Prijem nosilaca Vukove diplome i đaka generacije

735
Foto: Opština Bački Petrovac

U petak 10. jula 2020. godine sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održano je svečano uručenje nagrada najboljim đacima i vukovcima osnovnih škola i gimnazije sa teritorije Opštine Bački Petrovac.


Njih 25 najuspešnijih su obeležili završetak još jedne školske godine a njih šestoro je ponelo titulu đaka generacije.

Ponosnim nosiocima Vukove diplome i đacima generacije nagrade je uručio predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić koji je ovom prilikom uputio iskrene čestitke za postignut uspeh i rezultate tokom školovanja i ujedno im poželeo dalji uspešan rad i školovanje.

Osnovna škola „Jan Čajak“ Bački Petrovac

– Denis Halaja
– Robert Dudaš
– Ema Halupkova
– Aleksej Mišćec
– Marina Zatrohova
– Alisa Opavska
– Srđan Nenadović
– Ivan Vida
a đak generacije u školskoj 2019/20. godini je Marcela Ganjiova.
Osnovna škola „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan:

– Timotej – Boris Benka
a đak generacije u školskoj 2019/20. godini je Ema Galambošova.
Osnovna škola „Jan Amos Komenski“ Kulpin

– David Regodić
– Simona Kreko
a đaci generacije u školskoj 2019/20. godini su Ivana Milenković i Nataša Halupkova.

Osnovna škola „ Žarko Zrenjanin“ Maglić
– Jana Vasković, a đak generacije u školskoj 2019/20. godini je Ignjatije Ignjatović.

Gimnazija „Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac

– Maja Častvenova
– Irena Struharova
– Nataša Turčanova
– Denis Pudelka
– Martina Miksadova
– Martina Čobrda
– Neda Torović

a đak generacije u školskoj 2019/20. godini je Maja Opavska.

 

Prijatie nositeľov Vukovho diplomu a žiakov generácie

V piatok 10. júla 2020 so začiatkom o 12.00 hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa konalo slávnostné odovzdanie odmien najlepším žiakom a nositeľom Vukovho diplomu na základných školách a gymnáziu z územia Obce Báčsky Petrovec. Dvadsaťpäť žiakov najúspešnejšie ukončilo tento školský rok a šiesti žiaci si vyslúžili titul žiaka generácie.

Hrdým nositeľom Vukovho diplomu a žiakom generácie odmeny odovzdal predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý im zablahoželal k úspechu a dosiahnutým výsledkom počas školenia a zaželal veľa zdaru v budúcej práci a ďalšom školení.
Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
– Denis Halaja
– Róbert Dudáš
– Ema Chalupková
– Alexej Mištec
– Marína Zátrochová
– Alisa Opavská
– Srđan Nenadović
– Ivan Vida

Žiačkou generácie pre školský rok 2019/20 je Marcela Gániová.
Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch
– Timotej – Boris Benka
Žiačkou generácie pre školský rok 2019/20 je Ema Galambošová.
Základná škola Jána Amosa Komenského v Kulpíne

– David Regodić
– Simona Kreko
Žiakmi generácie pre školský rok 2019/20 sú Ivana Milenković a Nataša Chalupková.
Základná škola Žarka Zrenjanina v Maglići
– Jana Vasković
Žiakom generácie pre školský 2019/20 rok je Ignjatije Ignjatović
Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci

– Maja Častvenová
– Irena Struhárová
– Nataša Turčanová
– Denis Pudelka
– Martina Miksádová
– Martina Čobrda
– Neda Torović

Žiačkou generácie pre školský rok 2019/20 je Maja Opavská.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here