Príjemné stretnutie pri peknom slove/ Prijatan susret uz lepu reč

1004

Príjemné stretnutie pri peknom slove

PIVNICA: V nedeľu, 10. septembra, v organizácii Spolku pivnických žien, v miestnostiach SKUS Pivnica, bolo usporiadané 7. Literárne stretnutie. Na samom začiatku predsedníčka spolku Anna Valášeková privítala prítomných a pripomenúla na dve členky, ktoré od minulého stretnutia nie sú medzi nami, Katarínu Belániovú a Jelku Janjatov. Minútov ticha im bola oddaná počesť. Potom sa prítomným prihovorili riaditeľ Gerontologického centra v Báčskej Palanke dr Milan Bajić a v mene Obce Báčska Palanka, zo Zväzu pre rodovú rovnosť Maja Pilipović. Potom slovo mala predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorá po svojom príhovore úradne otvorila toto Literárne stretnutie.

Na začiatku programu niekoľko žien zo spolku zaspievali dve piesne a počas prestávky v čítaní literárnych diel zahrali scénku na aktuálne témy, ako sú internet, facebook, emigranti a podobne, ktorú samé nacvičili a všetci prítomný to veľmi dobre prijali.

Na stretnutí, svoje literárne diela, poéziu a prózu, prečítali: Anna Šinková z Báčskej Palanki, Katarína Arňašová z Báčskeho Petrovca, Anna Fábryová a Katarína Menďanová z Iloka, Jarmila Dorčová z Kulpínu, Anna Hrnčiarová z Laliťu, Anna Kolegová zo Selenče, Zuzana Valentová a Eva Pavićevićová z Kovačice, Miluška Belániová a Alžbeta Séčová z Pivnice.

Na začiatku programu niekoľko žien zo sploku zaspievali dve piesne a počas prestávky v čítaní literárnych diel zahrali scénku na aktuálne témy, ako sú internet, facebook, emigranti a podobne, ktorú same nacvičili a všetci prítomný to veľmi dobre prijali.

Milušku Belániovú a Alžbetu Séčovú pýtali sme sa kedy začali písať a čo ich povzbudilo, aby začali písať- na písanie.

Alžbeta Séčová (80): „Neviem ani ja presne kedy som začala písať, mnoho som čítala. Začala som písať ešte v mladosti, keď deti trochu vyrástli. Pri všetkých starostiach a problémoch, ktoré sa v živote vyskytnú, týmto spôsobom som sa mohla trochu rozptýliť. Písala som svoje zážitky a pämiatky z detstva a mladosti. Keď som už bola staršia, začala som písať i na duchovné témy. Píšem aj poéziu a prózu. Mám toho už priveľa, niečo mám len pre seba a keď sú takéto stretnutia, nájdem si niečo priliehavé o čo sa chcem podeliť aj s inými. Teraz mám už mnoho zážitkou so svojimi vnučkami a pravnúčatami, takže píšem aj o tom.“

Miluška Belániová: „Začala som písať pred takými štyrmi rokmi. Inšpiráciu som mala, tém bolo vždy dosť, len som sa nemala s kým o to podeliť. Svoje city a pamiatky prenášam na papier. Vďaka tomuto podujatiu, teraz sa mám o to s kým podeliť. Inspiráciou mi bol, vo veľkej miere aj môj syn, ktorý vždy rád počúval moje zážitky z detstva a tak nejak to aj začalo.“

Na samom konci svoje dojmy nám povedala aj predsedníčka Anna Valášeková: „Veľmi som spokojná ako to všetko dopadlo. Počuli sme krásne texty. Hosťky zo Starej Pazovi ospravedlnili svoju neprítomnosť a hostia z Lugu a Vojlovice neprišli. Touto príležitosťou sa Chcem poďakovať všetkým hosťom, ako aj ženám zo spolku, ktoré sa samé zorganizovali, prichystali výstavu, slané a sladké pohostenie a pekne postili všetkých prítomných. Naši hostia nám povedali, že sú taktiež spokojní našou organizáciou a tým ako sme ich pohostili. Ako povedali, už si zvykli na našu pohostinnosť a nič menej od nás ani neočakávali.“

Prítomný si mohli pozrieť výstavu, ktorá pri tejto príležitosti bola nainštalovaná v miestnosti SKUS-u.


Prijatan susret uz lepu reč

PIVNICE: U nedelju, 10. septembra, u organizaciji Udruženja žena iz Pivnica, u prostorijama SKUS Pivnice, održan je 7. Literarni susret. Na samom početku predsednica udruženja Ana Valašek poželela je dobrodošlicu prisutnima i podsetila je na dve članice koje od prethodnog sustereta nisu među njima, Katarine Belanji i Jelke Janjatov. Minutom ćutanja odana im je počast. Nakon toga prisutnima se obratio direktor Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci dr Milan Bajić, a u ime Opštine Bačka Palanka iz Saveza za rodnu ravnopravnost Maja Pilipović. Nakon toga reč je dobila predsednica Asocijacije slovačkih
udruženja žena, Vjera Miškovic, koja je zvanično otvorila ovaj Literarni susret.

Na početku programa nekoliko žena iz pivničkog udruženja žena otpevalo je dve pesme, a u pauzi čitanja literarnih dela, nekoliko članica je izvelo zanimljiv skeč koji su same osmislile na aktuelne teme, kao što su internet, facebook, emigranti… što je naišlo na veoma dobar prijem kod svih prisutnih.

Na susretu su svoja literarna dela, poeziju ili prozu pročitale: Ana Šinka iz Bačke Palanke, Katarina Arnjaš iz Bačkog Petrovca, Ana Fabri i Katka Menđan iz Iloka, Jarmila Dorča iz Kulpina, Ana Hrnčjar iz Lalića, Ana Koleg iz Selenče, Zuzana Sklabinski i Jaroslava Širka iz Silbaša, Zuzana Šranka i Zuzana Dudok iz Gložana, Zuzana Valent i Eva Pavićević iz Kovačice, Miluška Belanji i Alžbeta Seč iz Pivnica.

Milušku Belanji i Alžbetu Seč koja je ujedno i najstarija članica udruženja, pitali smo kada su počele da pišu i šta ih je podstaklo na pisanje.

Alžbeta Seč (80): „Ne znam ni ja tačno kako i kada sam počela da pišem, mnogo sam čitala. Počela sam da pišem još u mladosti, kada su deca malo odrasla. Što se kaže, dala sam sebi oduška. Pored svih briga i problema koje nas snađu u životu, to mi je na neki način bilo opuštanje. Pisala sam svoje doživljaje i sećanja iz detinjstva i mladosti. Kada sam bila starija, počela sam da pišem i na duhovne teme. Pišem i poeziju i prozu. Imam toga jako puno, nešto čuvam samo za sebe, a kada su neka okupljanja ovog tipa, onda pronađem nešto što hoću da podelim i sa drugima. Sada već imam mnogo doživljaja sa svojim unukama i praunucima, tako da pišem i tome“.

Miluška Belanji: „Počela sam da pišem pre otprilike četiri godine. Inspiraciju sam imala, jer je tema uvek bilo dosta, samo to nisam imala sa kime da podelim. Svoje emocije i sećanja prenosim na papir. Zahvaljujući ovoj manifestaciji sada mogu to i da podelim. Inspiracija mi je u najvećoj meri bio moj sin koji je uvek voleo da sluša moje doživljaje iz detinjstva i tako nekako je to i počelo“.

Na samom kraju svoje utiske nam je podelila i predsednica Ana Valašek:

„Prezadovoljna sam kako je sve proteklo. Čuli smo veoma lepe tekstove. Gošće iz Stare Pazove su opradale svoj izostanak, a gosti iz Luga i Vojlovice nisu došli. Zahvalila bih se svim gostima koji su se odazvali, kao i svim ženama iz našeg udruženja koje su se same organizovale i pripremile izložbu, slano i slatko posluženje, lepo su ugostile sve prisutne. Naši gosti su nam rekli da su i oni zadovoljni našom organizacijom i time kako smo ih ugostili i kako kažu već su navikli na naše gostoprimstvo, pa kažu da ništa manje nisu ni očekivali“.

Svi prisutni su mogli da pogledaju izložbu koja je ovom prilikom bila instalirana u prostoriji SKUS-a.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here