Poznati građani opštine Bačka Palanka – Milenko Paunović

Kompozitor rođen u Despotovu.

1351
Foto: Srbija Danas

Milenko Paunović rođen je u Despotovu, 29. novembra 1889. godine gde završava osnovnu školu. Gimnaziju završava u Novom Sadu, a muzičke studije u Pragu i Lajpcigu. 


Na lajpciškom Konzervatorijumu u klasi profesora Maksa Regera i Huga Rimana završava studije 1911. godine. Dolazi u Rumu gde je postavljen za horovođu Rumskog pevačkog društva.

Za vreme i posle Prvog svetskog rata boravi u Jagodini gde u učiteljskoj školi radi kao profesor teorije muzike od 1913. do 1920. godine. Posle Velikog rata prelazi u Beograd gde je angažovan u svojstvu horovođe pevačkog društva „Stanković“ i pevačkog društva „Obilić“. Jedno vreme je profesor teorije muzike u muzičkoj školi „Stanković“ do postavljanja za kapelana (vođa vojne muzičke kapele) pri Ministarstvu vojnom u Beogradu.

U muzičkom stvaralaštvu Milenka Paunovića, u ostalom kao i kod Mokranjca i Stankovića, provejavaju narodni motivi i obrada tradicionalnog muzičkog narodnog stvaralaštva. Njegova najpoznatija muzička dela su : „Divna Tragedija“ i muzička drama „Čengić aga“ i „Muzička triologija“. U samom vrhu njegovog muzičkog ostvarenja su Prva i Druga „Jugoslovenska simfonija“.

Paunovićeva dela su retko izvođena i štampana. U uslovima lokalnog muzičkog konteksta po nastanku njegove prve muzičke drame dugo nije bilo mogućnosti za izvođenje takvih dela. S druge strane, Paunovićeva iznenadna smrt prekinula je njegov rad na orkestraciji muzičke drame Čengić aga i druge simfonije. Od njegovih značajnih dela izvođena je samo prva simfonija (Ljubljana 1924, Beograd 1925, 1932, 1940, 1956), ali njen uspeh nije imao trajniju recepciju. Decenijama gotovo zaboravljen, Paunovićev opus postao je aktuelan u novijim muzikološkim istraživanja u okviru kojih je objavljena i njegova prva simfonija (2009).

Umro je u Beogradu 1925. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here