Доо Будућност тражи земљиште у закуп – Пошаљите своју понуду!

889

“БУДУЋНОСТ”БАЧКА ПАЛАНКА ДОО, са седиштем у Бачкој Паланци, ул. Друго железничко насеље, бр.11, матични број: 08144532, расписује

О Г Л А С

за прикупљање писаних Понуда за издавање у закуп пољопривредног земљишта у приватној својини

Позивају се сва физичка и правна лица заинтересована за издавање пољопривредног зезмљишта у закуп да доставе Понуду за издавање у закуп пољопривредног земљишта.

Понуда треба да садржи податке о пољопривредном земљишту – локација и површина; висину закупнине и начин плаћања; податке о подносицу понуде (име, презиме, адреса и контакт тел.).

Понуде доставити на адресу: Будућност Бачка Паланка, Друго железничко насеље, 11., са назнаком “Понуда за издавање у закуп пољопривредног земљишта”.
Рок за достављање Понуде је 20 дана од дана објављивања огласа.

Након отварања свих приспелих понуда, најповољнији понуђачи ће бити позвани на разговор.

Контакт особа за све додатне информације

Горан Зубац – тел. 064/8530211

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here