Vremeplov: Delegacija opštine Kolarovo posetila Bačku Palanku

Vremeplov, "Nedeljne novine" broj 67 od 10. aprila 1966. godine

349
Фото: зграда бивше СДК

Delegacija opštine Kolarovo posetila Bačku Palanku

Početkom ove nedelje u Bačku Palanku je doputovala delegacija opštine Kolarovo (Čehoslovačka) koja je u toku svog četvorodnevnog boravka u našoj komuni izmenjala mišljenje i iskustva oko načina i sistema odbrane od poplava. Pored šefa delegacije, predsednika Narodno oslobodilačkog odbora Kolarova Jan Jana, delegaciju su sačinjavali još i Mihail Đurik, predsednik poljoprivredne zadruge iz Kolarova, František Bohanes,šef odbora za plan sreza Komarno, inženjer Timotej Hil opunomoćenik grada Bratislave i inženjer Anton Njemčik, poslanik slovačke Narodne Skupštine u Bratislavi.

Za vreme boravka u našoj sredini, delegacija opštine Kolarovo obišla je sva mesta koja su prošle godine bila poplavljena, upoznala se sa načinom na koji je odbranjena Bačka Palanka, kao i o merama koje se preduzimaju za saniranje šteta. Osim toga gosti su posetili područje opštine Bač gde su se takođe upoznali sa posledicama koje je Dunav naneo Bačkom Novom Selu, Plavni, Bođanima i Vajsci. Prema načelnom dogovoru između predstavnika jedne i druge Opštine, delegacija bačkopalanačke opštinske skupštine će verovatno polovinom maja meseca uzvratiti posetu.

Završetak radova do kraja godine

Ovih dana preko 200 radnika, tehničara i inženjera „Vojvodina put“ pogona u Novom Sadu, počeli su izgradnju puta od Bačke Palanke do Bača. Prema operativnom planu 23 kilometra nove asfaltne trake biće gotovo krajem oktobra. Sredstva za ovaj obiman građevinski poduhvat su obezbeđena. Prema mišljenju stručnjaka, za izgradnju puta utrošiće se preko jedne milijarde starih dinara.

Za izgradnju puta biće utrošeno oko 43 hiljade kubika tucanog kamena i preko 10 hiljada tona asfalta .Put će biti širok 6 metara, ograđen ivičnjacima. Mnogo materijala i vremena biće potrebno da se stari put proširi, jer su merenja pokazala da je put na pojedinim mestima širok svega 4 metra. Mišljenje stručnjaka je da će se mesečno graditi 2,5 kilometara podloge asfalta, dok će samo asfaltiranje ići mnogo brže – oko 7 kilometara u toku jednog meseca. Za vreme izgradnje puta i kada to vremenske prilike budu dozvoljavale, saobraćaj će se odvijati preko letnjeg puta. Prema projektu asfaltirani put imaće isti pravac kao postojeći kameni put.

Inat „Drvoprometa“ prema „Jeli“

Da je poslovica „od inata nema goreg zanata“ tačna pokazuje spor koji je nastao između poslovnog udruženja „Drvopromet“ iz Novog Sada i „Jele“ iz Gajdobre do nedavno člana ovog udruženja. Prostije rečeno „Jela“ je isključena iz udruženja kada je odbila da učestvuje u troškovima otvaranja prodavnica udruženja u Zagrebu.

Da bi se na neki način osvetio svom bivšem članu, „Drvopromet“ je pokušao da preduzeće „Ivo Marinković“ iz Osijeka, koje sa kupcima iz Brčkog uzima 80 posto „Jelinih“ proizvoda, ubedi kako su proizvodi „Jele“ slabog kvaliteta i da će im ono prodati bolje proizvode po nižoj ceni. U stvari namere „Drvoprometa“ su bile da „Jela“ preuzme već obezbeđeno tržište. Međutim, osiječko preduzeće „Ivo Marinković“ koji se dugogodišnjom saradnjom uverio u kvalitet proizvoda „Jele“ odbio je ovu ponudu i obavestio gajdobransku fabriku o namerama „Drvoprometa“.

Do sada – 5 milona dinara

Prema podatcima kojima raspolaže Opštinski odbor Crvenog krsta u Bačkoj Palanci, dosada je na teritoriji naše komune prikupljeno nešto manje od pet miliona starih dinara na ime pomoći postradalom stanovništvu prijateljske Indije. Odziv je i dalje velik i očekuje se da će suma dosadašnje pomoći biti prevaziđena. Industrijski kombinat uplatio je ovih dana milion starih dinara. To je do sada najveća uplata jednog radnog kolektiva. Akcija se nastavlja i na selima komune. Mesni odbor Crvenog krsta u Mladenovu prikupio je 240.000 dinara. Odbor u Karađorđevu 170.000 dinara, a u Obrovcu 317.000 dinara.

Raste broj invalida rada

Podatak koji je nedavno izneo pred kolektiv Poljoprivrednog dobra „Podunavlje“ u Čelarevu referent za higijensko – tehničku zaštitu Radivoje Vlahović, ne samo da zabrinjava već i opominje. Reč je o tome da je u prošloj godini izgubljeno, zbog bolesti i povreda na radu, oko 4 hiljade radnih dana. Razlozi ovih pojava već su poznati. Bolovalo se i onda kada bolesti nije bilo. S druge strane, malo se poklanjalo pažnje zaštiti radnika na radu, tako da su i povrede bile česte. Malo je šta preduzimano da se otklone opasnosti da se sprovede odgovarajuća preventiva na radu. Posledice ovakvog stanja dovele su da u prošloj godini bude 42 povrede na radu, od kojih osam teških. Tek nakon što je više radnika stradalo, a neki od njih čak postali invalidi rada, radnici su počeli više pažnje da posvećuju zaštitnoj opremi.

Iz matičarskog zvanja

Dobili sina: Ivanka i Jozef Židai, Sava i Žarko Šušilović, Marija i Stjepan Torma, Grozdana i Dako Karakaš, Miroslava i Blažo Škrbić.
Dobili kćerku: Ana i Sever Milić, Stanija i Spasoje Jovanović, Milka i Nićifor Jovin, Irena i Mijo Šišaković, Mirjana iKostaŽarković,Ksenija iLazoKnežević, Milka iPetar Vucelja, Stoja i Ljubo Milinović.
Venčani: Jelica i Misir Miroslav Jovičić, Ruženka Babjak i Aleksandar Rapčenko, Vinka Gašpar i Jovan Škrbić.
Umrli: Vladislav Bisaga.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here