Zdravstveni radnici u Domu zdravlja zabrinuti za svoju bezbednost

0
1333

Kako navodi Novi sindikat Doma zdravlja Bačka Palanka u svom saopštenu lekari i medicinsko osoblje svakodnevno su izloženi verbalnom nasilju, a često ono preraste i u fizički sukob. Problem je, kažu zaposleni, što ne postoji adekvatna zaštita medicinskog osoblja.

Jedan deo sukoba potiče od toga što se kroz medije stvorila negativna slika o medicinskim radnicima, a deo razloga mogućih sukoba leži u i tome što pacijenti smatraju da imaju veća prava, a da im upravo lekari uskraćuju ta prava.

Podaci kojima Lekarska komora Srbije raspolaže pokazuju da se godišnje dogodi između deset i petnaest napada na zdravstvene radnike. Međutim, to je samo vrh ledenog brega. Praksa pokazuje da su medicinski radnici gotovo svakodnevno izloženi najčešće verbalnom nasilju, da mnogi od onih koji dožive poniženje od strane pacijenta obično zaziru od toga da slučaj prijave jer ih je sramota, a i dodatno su obeshrabreni jer se nakon prekršajnih prijava boje odmazde od strane nasilnika.

Ono što je zajedničko za sve slučajeve (medijski ispraćenih) napada na medicinske radnike je to da su svi bili okarakterisani kao posledica neuređenog sistema i refleksija „opšte situacije u društvu”. Takođe, nakon svakog većeg incidenta bila je poslata poruka da je poslednji čas da lekari i medicinski radnici dobiju status službenih lica sa svim obavezama i pravima koje on podrazumeva.

Angažovanje privatnih kompanija za fizičko-tehničko obezbeđenje u obezbeđivanju svih medicinskih ustanova nameće se kao moguće i efikasno rešenje problema. Za sada, nekolicina bolnica angažovala je fizičko-tehničko obezbeđenje, međutim većina ustanova, poput domova zdravlja nema ovu vrstu „zaštite“ ili je neophodan veći broj ljudi i tehničke opreme.

Iako su, još 2016. godine, u pojedinim zdravstvenim ustanovama uvedeni „panik tasteri“ i detektori za metal, kako bi se povećala bezbednost i smanjili napadi na zdravstvene radnike, te se pokušalo kroz izmene zakona povećati bezbednost zaposlenih u zdravstvenim ustanovama- većeg pomaka izgleda da nema.

Većina ispitanika koji su zaposleni u ovoj vrsti ustanova izjavilo je da bi samo prisustvo radnika obezbeđenja umanjilo šanse za bilo kojim vidom nasilja.

Takođe, kamere za nadzor koje su u planu da se postave na šaltere službi Doma zdravlja u Bačkoj Palanci sprečiće i pomoći pri prepoznavanju eventualnih izvršilaca napada.
Problem se, očigledno, ne može iskoreniti, ali se ovim merama može značajno umanjiti.

Novi sindikat Doma zdravlja Bačka Palanka

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here