U Baču održana druga stakeholder radionica u okviru projekta Fed CCNET

421

Druga po redu stakeholder radionica, koja se realizuje u sklopu projekta prekogranične saradnje sa Hrvatskom „Podsticanje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj poslovnih centara za kompetentnost i mreža“, održana je u četvrtak 27.02.2020. godine sa početkom u 10:00 časova u Maloj Sali Doma kulture u Baču.


Radionicu su prisustvovali predstavnici Opštine Lovas koja je nosilac projekta, koordinatorka Tajana Brajković, kao i zamenik gradonačelnice Grada Iloka, gospodin Josip Kovač koji je ovom prilikom istakao značaj razvoja tri transnacionalna biznis centra u oblastima koje dele slične probleme i izazove.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Načelnica Opštinske uprave Bač, gospođa Valentina Sitnić je u svom pozdravnom obraćanju naglasila da se uspostavljanjem i funkcionisanjem Centara povećava razvoj institucionalne infrastrukture, usluga i mreža u pružanju pristupa odgovarajućim kompetencijama za poboljšanje konkurentnosti i poslovnog okruženja u prekograničnom području, stavljajući poseban akcenat na Vukovarsko-srijemsku županiju i Vojvodinu koje se prvenstveno suočavaju sa problemom niskog nivoa kompetentnosti i generalno nezavidnim biznis okruženjem u poređenju sa drugim zemljama Evropske unije.

Predstavnica Regionalne razvojne agencije Bačka, Nikolina Pupavac je prisutnima predstavila mere kojima RRA Bačka daje podršku, malim i srednjim preduzećima i pozdravila projekta FED CCNET, koji u sklopu svojih osnovnih aktivnosti ima i realizaciju programa pametne saradnje u kojoj će učestvovati 10 firmi i pet istraživačkih institucija, ali i 45 mladih osoba koje će biti obrazovane u području prekogranične saradnje.

U sklopu projekta FED CCNET, takođe će biti izrađena jedna strategija i dva kurikuluma za potrebe daljeg funkcionisanja Centra. S tim u vezi centar u Lovasu će se baviti uzgojem jaja od selena, predstavnici Grada Iloka su se složili da se njihov centar najviše bavi razvojem turizma jer u toj oblasti imaju najviše iskustva, dok će se Centar kompetencija u Baču baviti organskom-agrarnom proizvodnjom.

Uzevši u obzir činjenicu da će se proizvođači organske hrane u Baču najviše susretati sa tematikom održivog razvoja u toj oblasti, prisutnima je svoje delovanje u ovom polju predstavila i gospođa Danijela Marinković ispred njenog Poljoprivrednog gazdinstva i predstavila probleme sa kojima se trenutno suočava.

Slavica Jurišić ispred udruženja pčelara „Mostonga“ Bač je naglasila da na uspešnost i održivost priče o zdravoj organskoj proizvodnji utiče niz eksternih faktora, kao što su klimatske promene i da upravo to mora biti tematika kojom ćemo se svi u budućnosti baviti.

Centar za organsku proizvodnju iz Selenče je jedno od udruženja sa teritorije Opštine Bač, koje ima dugu tradiciju uspešnog poslovanja, ali i projektnog finansiranja upravo iz sredstava Evropske unije, a kao posebnu pogodnost ističu nove mogućnosti i nadogradnju centra na koju će se posebno bazirati u predstojećem periodu, zaključila je Libuška Fačara, član Upranog odbora Centra za organsku proizvodnju u Selenči.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Menadžerka projekta u Opštini Lovas, Tajana Brajković je u svom obraćanju naglasila da se sve projektne aktivnosti sprovode po planu, da nema velikih odstupanja, kao i da je u Lovasu završena javna nabavka za rekonstrukciju zgrade, te da radovi kreću uskoro.

Rukovodilac Odeljenja za poljoprivredu, privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštine Bač, Jelena Kovačević je naglasila značaj održivosti projekta, nakon što on i zvanično bude završen, te navela primer voćarske zadruge „Bačka jagoda“, kao dobar model koji treba slediti.

Koordinatorka projekta FED CCNET u Baču, Tanja Mitić je predstavila realizovane, ali i predstojeće projektne aktivnosti, posebno stavljajući akcenat na rekonstrukciju zgrade „Herkules“, kojoj će se nakon obnove vratiti stari sjaj. Ona je takođe istakla da će razvijeni model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmenu iskustava, kompetencija i znanja doprineti da Bač i prekogranične opštine učesnici na ovom projektu postanu konkurentniji ne samo u okviru ovog regiona, već i Evropske unije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here