„Bunt jednog maloletnika“

Program podrške maloletnicima do 14 godina CSR Bačka Palanka

2238

U želji da kroz razgovor sa predstavnicima relevantnih institucija dublje zakoračimo u svet maloletničkog buntovništva i započnemo rad na razrešenju brojnih problema koji čine okosnicu života porodice i dece sa problemima u ponašanju, u četvrtak, 10. maja. 2018. u prostorijama bačkopalanačkog Porodičnog savetovališta održan je, prvi, u nizu radnih sastanaka.

Sastanak je otvorila direktorica Centra za socijalni rad opštine Bačka Palanka, Vera Petrović, zatim su reč preuzeli predstavnici vaspitno obrazovnog sektora, Milena Jovanović, predstavnik policije, Milan Biberdžić i ostali učesnici.

Vera Petrović, direktorica Centra za socijalni rad je tom prilikom naglasila da je projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova koji je prepoznao prioritet rada sa maloletnicima do 14 godina koji čine krivična i prekršajna dela i ispoljavaju asocijalno ponašanje.

[wonderplugin_slider id=21]

 

Činjenica je da u našoj lokalnoj zajednici nije dovoljno razvijen sistem podrške maloletnicima do 14 godina, pa je želja da se uspostavi međuinstitucionalna saradnja. Ona je dodala da se sa prelaskom u svet odraslih deca bore na razne načine.

Kod određenog broja njih prihvatanje identiteta zrele osobe može da dovede do pobune protiv naredbi starijih i protiv društvenih normi i zahteva. Taj bunt mladih do 14 godina poprima brojne oblike i često izaziva i zbunjenost roditelja. Ovaj projekat je namenjen upravo preventivnom radu sa mlađima od 14 godina.

Centar za socijalni rad opštine Bačka Palanka, u okviru Porodičnog savetovališta, prethodnih godina intenzivno radi sa decom koja imaju probleme u ponašanju. Stručni radnici Centra prepoznali su značaj rada sa decom adolescentskog uzrasta i mogućnost korektivnog uticaja na promenu njihovog ponašanja u društveno poželjnom smeru. U nameri da se intenzivira stručni rad sa decom i smanji broj slučajeva problematičnog ponašanja pokrenut je ciklus savetodavno – edukativnih radionica sa učenicima uzrasta do 14 godina.

Nakon održanih radionica, stručni radnici će u saradnji sa predstavnicima relevantnih institucija održati ciklus predavanja na kome će mladi sugrađani biti u prilici da dobiju nove informacije o fenomenima maloletničke delinkvencije i asocijalnog ponašanja mladih koje kulminira činjenjem krivičnih i/ili prekršajnih dela maloletnika uzrasta do 14 godina.

Cilj koji se želi postići realizacijom savetodavno – edukativnih radionica i tribina je prevencija i sprečavanje recidivizma maloletnika počinioca krivičnih i/ili prekršajnih dela i maloletnika koji ispoljavaju asocijalno ponašanje uzrasta do 14 godina.

„Kada nauče da savladaju bes i strah i da na njih odreaguju na socijalno prihvatljiv način, deca postaju srećne i jake ličnosti. Stoga je verovatno jednoglasan savet stručnjaka: pružiti pomoć mladima u tom procesu, jer ona uče od nas. Mi smo njihovi modeli. Razvoj svakog pojedinca se odvija individualnim tempom i različit je za svakog, stoga je mladima potrebno od pet do deset godina za potpuno pronalaženje sopstvenog identiteta.

U tom periodu oni ponekad znaju pasivno da se odupiru tokovima odrastanja, povlačeći se iz procesa odrastanja ili zauzimanjem buntovnog modela ponašanja. Roditelji treba da ulože napor da shvate promene kroz koje prolazi njihovo dete, nasuprot bezuspešnom suprotstavljanju mišljenja i ponašanja koje se najčešće odvija u porodici.

Za adolescenciju je karakteristično buntovništvo i suprotstavljanje autoritetima. Ništa gore za mladog buntovnika, nego ponašati se i biti odgovoran kao odrasla osoba, a priznati da si još uvek dete, što su najčešća roditeljska očekivanja od njihovih adolescenata.

Prepoznajući te momente, stručni radnici Centra za socijalni rad Bačka Palanka su spremni da izaću u susret i deci i roditeljima kako bi što lakše i što bezbolnije prevažišli ovaj razvojni stupanj i prešli na sledeći.“ – istakla je stručna radnica Centra za socijalni rad, voditelj radionica i predavač na tribinama.

Deo stručnog tima Centra za socijalni rad opštine Bačka Palanka koji će voditi savetodavno – edukativne radionice i predavanja pokrivaju različite profesije: socijalni radnik, diplomirani pedagog, diplomirani psiholog, diplomirani pravnik.

„Prvo ozbiljno buntovništvo može da se javi u ranoj adolescenciji, na uzrastu od 9 do 13 godina, i roditelji mogu da pomisle da je to pobuna protiv njih, odnosno njihovog načina vaspitanja. Međutim, roditelji obično greše, jer pobuna nije protiv njih, već se samo tako ispoljava. Adolescent zna da više ne želi da bude tretiran kao dete, ali još uvek nije siguran šta tačno i ko tačno želi da postane.

Na kasnijim uzrastima, buntovništvo može da preraste u sledeća dva oblika: pobunu neusaglašenosti, protiv uklapanja u društvo i pobunu nepridržavanja, odnosno pobunu protiv autoriteta odraslih.“ – istakla je voditeljka radionica i predavač na tribinama.

U nameri da period buntovništva učinimo što kraćim tokom perioda odrastanja i da krajnji rezultat tog perioda rezultira smanjenjem broja mladih koji su u sukobu sa zakonom u našoj lokalnoj zajednici, pokušavamo sa realizacijom savetodavno – edukativnih radionica i predavanja. Ocenivši da je ovakav vaninstitucionalni tretman dece i mladih sa problemima u društvenom ponašanju efektivniji, zasnovan na novim trendovima rada, realizatori programa će se potruditi da pronađu i u budućnosti način i model sprovođenja ovakvih i sličnih aktivnosti na lokalnom nivou.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here