Požiare na skládkach, ale aj na poliach v petrovskej obci

252

Občania petrovskej obce sa už roky sťažujú na občasné požiare na skládkach V nedeľu pred týždňom sa takmer v celej obci Báčsky Petrovec rozľahol viditeľný, zapáchajúci a hustý dym, k čomu neprišlo po prvýkrát. Na spoločenských sieťach mnohí občania Petrovca písali, že znovu horeli “močidlá”.

“Naša skládka, takzvané močidlá, horia pravidelne – každého augusta. A vždy, ako podľa pravidla – počas Slovenských národných slávností?! Tohto roku slávnosti neboli, tak sa to presunulo,” hovorí Vesna Brnová, ktorá žije neďaleko od petrovskej skládky, a dodáva ironicky:

“Hovorí sa, že sa močidlá zapália od slnka, čiže – same od seba. No jasné, rovnako, ako sa uličné svietidlá zažnú same od seba pred Slávnostiami a svietia – cez deň. Niekoľko dní svietia, asi tak týždeň pred Slávnostiami. Každý rok – už roky. Ide niekomu o to, aby sa kdesi zobrazilo koľko slávnosti “koštujú”?”

Aj Tatiana Turanová, inšpektorka inšpektorka ochrany životného prostredia a práce súvisiace s ochranou životného prostredia obce Bačsky Petrovec potvrdila pre portál Storyteller, že v nedeľu pred týždnom vznikol požiar na skládke komunálneho otpadu v Petrovci.

 

“Na požiar reagovali hasiči. Uplné informácie o tomto zateraz nemám, lebo sme ešte stále nedostali úradny dopis z Ministerstva vnútra,” povedala Turanová.

Požiar na skládkach nepredstavuje iba lokálny problém, celá Vojvodina bojuje s týmto javom, ktorý ohrozuje životné prostredie a zdravie (nielen) ľudí.

“U nás je to špecifické tým, že naša samospráva sa ani nepohne, a požiarnikov na skládke nik nevidel. A nie je to rok, dva – ide o desaťročia. A všetci mlčíme…,” mieni Vesna Brnová z Báčskeho Petrovca. “Je táto nečinnosť výsledok mentality, sociálnych faktorov, alebo niečo iné…? Verím, že nie som jediná, ktorá bojuje s pocitmi, ktoré sú – bezmála nepríjemné. Hnev, sklamanie…“ hovorí Vesna Brnová a opisuje pocit, ktorý zažíva, keď sa ráno prebudí a všade okolo domov a na ulici – dym zo skládky:

“Zobudiť sa ráno s očakávaním krásneho dňa, a namiesto slnečných lúčov cez okno vidieť príšernú hmlu je bežná vec. Ľudia sa stali ľahostajnými; každodenne fliaskaní inými, po živobytie (zdá sa) dôležitejšími vecmi, nemajú silu aj toto ešte ratovať… No, dýchanie nie je zanedbateľná položka v tomto procese zvanom život jednotlivca.”

“Príjemné” nedeľné ráno pred týždňom v Petrovci / Foto: Vesna Brnová

Pomaly aj kalendárne prichádza jeseň, čo znamená, že znovu bude dymu na všetky strany – tak v poli, ako aj v dedinách. Strniská sa podľa zákona však nesmú spaľovať.

Strniská je zakázané páliť na základe Zákona o požiaroch. Tiež Ministerstvo ochrany životného prostredia pripomína občanom tento zákaz,” hovorí Tatiana Turanová a dodáva:

“Tiež je zakázané páliť na skládke komunálneho odpadu a vlani v 2019 bolo podnesené osem trestných konaní proti osobám, ktoré na skládke zapríčinili požiar. V nedeľu pred týždňom prišlo k prvému požiaru v tomto roku, ked hasiči reagovali. Vlani na základe dopisov poľovníckej služby našla služba opomenula viacej ako 16 občanov, ktorí mali zhoreniská na svojich poliach.

Inšpektorka Tatiana Turanová pripomína, že ani v dedinách by sa nesmelo páliť.

Páliť sa nesmie ani v dedinách na verejných plochách, o čom hovori komunálne uznesenie obce Báčsky Petrovec. Proste je to zakázané a tresty pre nedodržiavanie sú od 10.000 dinárov pre fyzické osoby a od 30.000 do 60.000 dinárov pre právnické osoby,” hovorí Turanová.

V prípade, že si občania všimnú, že horí skládka alebo strnisko, sťažnosť môžu podať Poľovníckej službe obce Báčsky Petrovec a tiež aj inšpekčným službám.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here