Poziv za učešće u projektu za zapošljavanje mladih u Bačkom Petrovcu

456

U okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih u dunavskom regionu južne Bačke“ koji Opština Bački Petrovac sprovodi u okviru programa „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ u partnerstvu sa Opštinom Bač i Centrom za proaktivno poslovanje Biznis Nova iz Novog Sada, realizovaće se obuke za mlade.


Ciljna grupa obuka su mladi, zaposleni i nezaposleni ljudi do 30 godina sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, koji će kroz projekat steći nova znanja, veštine i iskustva u oblasti preduzetništva, samozapošljavanja, izvora finansiranja preduzetničkih ideja i biznis start-up kroz povezivanje sa drugim učesnicima obuka iz regiona i institucijama od značaja za započinjanje sopstvenog posla.

Obuke će se održavati u drugoj polovini januara 2020. godine u Baču i Bačkom Petrovcu. Planirano je održavanje ukupno 20 dana obuka, i to po 10 dana u svakom mestu. Obuke će voditi stručni predavači, na teme: registracija poslovnih subjekata, preduzetništvo, komunikacione veštine, poslovno planiranje, marketing i prodaja, finansijsko upravljanje i veštine upravljanja poslovanjem i izvori finansiranja.

Po završetku obuke svaki učesnik dobija sertifikat.

(Napomene: za sve učesnike obezbeđen je besplatan prevoz na relaciji Bački Petrovac – Bač –Bački Petrovac, sav radni materijal i osveženje).

Pozivaju se svi zainteresovani da se uključe i postanu deo našeg projekta, budu polaznici obuka, dobiju nova saznanja, steknu dodatne kompetencije i veštine i umreže se sa svojim kolegama iz drugih opština i regiona.

[wonderplugin_slider id=75]

 

Više o samom projektu i predviđenim obukama možete dobiti u kancelariji za LER Opštine Bački Petrovac kod Danijele Fekete Kerhoni, koordinatorke projekta ili Kristine Peškir, koordinatorke Dunavskog resursnog centra za mlade u Bačkom Petrovcu.

Kontakt: 021/780-378 lokal 218 ili 222, mail: kler@backipetrovac.rs ili kristina.peskir@backipetrovac.rs

Rok za prijavu: 10.01.2020. godine

ŠKOLENIA PRE MLADÝCH – VÝZVA NA ÚČASŤ V PROJEKTE PODNECOVANIE ZAMESTNÁVANIA MLADÝCH V DUNAJSKOM REGIÓNE JUŽNEJ BÁČKY

V rámci projektu Podnecovanie zamestnávania mladých v dunajskom regióne južnej Báčsky, ktorý realizuje Obec Báčsky Petrovec v rámci programu Podpora Európskej únie z hľadiska aktívneho zapojenia mladých v partnerstve s Obcou Báč a Strediskom pre proaktívne podnikanie BiznisNova z Nového Sadu, sa uskutočnia ŠKOLENIA PRE MLADÝCH.

Cieľová skupina školení sú mladí, zamestnaní a nezamestnaní ľudia do 30 rokov s bydliskom na území obce Báčsky Petrovec, ktorí prostredníctvom projektu získajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti v oblasti podnikateľstva, sebazamestnávania, zdrojov financovania podnikateľských ideí a biznis start-up prostredníctvom spájania s inými účastníkmi školení z regiónu a inštitúciami dôležitými pre začatie vlastného podnikania.

Školenia sa uskutočnia v druhej polovici januára 2020 roku v Báči a v Báčskom Petrovci. Naplánované sú školenia v trvaní 20 dní, a to po 10 dní v každom meste. Školenia budú viesť odborní prednášatelia na témy: registrácia podnikateľských subjektov, podnikateľstvo, komunikačné zručnosti, obchodné plánovanie, marketing a predaj, finančné riadenie a zručnosti riadenia podnikania a zdroje financovania.

Po ukončenia školenia každý účastník dostane certifikát.

(Poznámka: Pre všetkých účastníkov je zabezpečená preprava na relácii Báčsky Petrovec – Báč – Báčsky Petrovec, všetok pracovný materiál a občerstvenie).

Pozývame všetkých záujemcov, aby sa zapojili a stali súčasťou nášho projektu, aby sa stali poslucháčmi školení, získali nové poznatky, ďalšie kompetencie a zručnosti a nadviazali kontakty so svojimi kolegami z iných obcí a regiónov.

Viac o samotnom projekte a plánovaných školeniach sa môžete dozvedieť v kancelárii pre LER Obce Báčsky Petrovec u Daniele Fekete Kerhoni, koordinátorke projektu alebo u Kristíne Peškir, koordinátorke Danajského rezortného centra pre mladých v Báčskom Petrovci.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Kontakt: 021/780-378 kl. 218 alebo 222,
e-mail: kler@backipetrovac.rs alebo kristina.peskir@backipetrovac.rs
Lehota na podanie prihlášky: 10.01.2020.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here