Koordinator za romska pitanja u Centru za socijalni rad

Počinje sa radom u Bačkoj Palanci

332

U skladu sa Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, počinje sa radom Koordinator za romska pitanja u Centru za socijalni rad Bačka Palanka od septembra meseca, sa ciljem pružanja podrške Romima u ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite.


Koordinator za romska pitanja sarađuje sa romskom populacijom pružajući savetodavnu pomoć koja sugrađanima omogućava pristup uslugama u Centru za socijalni rad i praktičnu pomoć u pripremi dokumentacije i pružanju informacija za rešavanje individualnih problema.

Zbog učestalosti dečijih brakova među romskim stanovništvom sprovodiće se intervencije i aktivnosti koje za cilj imaju prepoznavanje problema i osnaživanje devojčica i članova njihove porodice – informacijama, edukacijom, veštinama i mrežama podrške i raditi na sprečavanju svih oblika diskriminacije i nasilja nad romskom decom.

Edukacijom Romkinja, da postoje sistemi koji ih podržavaju i koji im mogu pomoći, kao što su Centar za socijalni rad, policija, hitna pomoć i druge organizacije koje se bave zaštitom žena i dece, radi se na podizanju svesti o uzrocima nasilja ali i o načinima na koje se žrtve nasilja mogu zaštititi.

Inkluzija Roma i Romkinja podrazumeva saradnju i učešće više institucija Centra za socijalni rad, obrazovno-vaspitnih ustanova, Gerentološkog centra, Opštine, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstvene ustanove, Crvenog krsta, MUP-a i drugih.

U takvom strateškom multisektorskom procesu, Koordinator za romska pitanja predstavlja jedan od mehanizama sprovođenja aktivne politike inkluzije romske zajednice, a osnovni cilj je stvaranje preduslova za unapređenje kvaliteta života Roma u lokalnoj zajednici, promovisanjem poštovanja različitosti.

Koordinator za romska pitanja – Višnja Jovanović.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here