Opština Bačka Palanka počinje sa izradom Plana razvoja za period 2022-2030.

Šta bi, po vašem mišljenju, ovaj plan trebao da sadrži?

1194
Foto: Nenad Samardžija

BAČKA PALANKA: Opština Bačka Palanka započinje aktivnosti na izradi Plana razvoja opštine za period 2022-2030. godine, kao dokumenta razvojnog planiranja najšireg obuhvata i najvećeg značaja. 


Opštinsko veće je u sredu, 22. septembra utvrdilo predlog Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja, a nakon što predlog prođe i skupštinsku proceduru, rok za izradu plana je kraj 2021. godine.

Razlog za donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Bačka Palanka za period 2022-2030. godine nalazi se u tome što će se pomenutim planom definisati vizija održivog razvoja opštine Bačka Palanka, odrediti potencijalne prednosti i razvojni pravci opštine kao i odgovarajuće mere zasnovane na unapređenju sveobuhvatnog kvaliteta života građana, podsticanju ubrzanog ekonomskog razvoja, planskog i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i prostora, uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa, obezbeđivanju socijalnog napretka i smanjenju siromaštva, pružanju kvalitetnog obrazovanja, zdravstvene zaštite.

Sredstva za izradu plana razvoja obezbeđena su kroz Konkurs za sufinansiranje izrade planove razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

U cilju transparentnosti procesa, Opština Bačka Palanka će putem zvanične internet stranice opštine redovno obaveštavati javnost o procesu izrade Plana razvoja i svim aktivnostima. U tu svrhu, na internet stranici opštine (www.backapalanka.rs) biće postavljen baner u okviru kojeg će se objavljivati svi materijali u vezi sa procesom izrade Plana razvoja, navodi se u tekstu Odluke.

Tokom izrade Plana razvoja biće organizovana i javna rasprava o nacrtu Plana razvoja, kako bi se obezbedilo učešće javnosti u procesu odlučivanja i pravovremenog obaveštavanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here