Usvojen propis o novom moratorijumu na otplatu kredita

194
Foto: 021

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je propis koji dužnicima omogućava još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama, koje dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30. septembrom ove godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu, a dužnik ih nije izmirio.

Kako se ističe, moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke, poput minusa na računu i kreditnih kartica.

Banke su dužni da građanima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula ponude zastoj u otplati obaveza.

Ukoliko dužnik u roku od deset dana tu ponudu ne odbije, smatraće se da ju je prihvatio. Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, poštom, telefonom ili u poslovnim prostorijama banke.

Može i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke ili uplatom u celini dospele obaveze.

Pored toga, neće se pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće se preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate ovih potraživanja.

Po prestanku moratorijuma, banka će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate, bez pripisivanja glavnici duga, pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma. Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno će biti raspoređena na period otplate.

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka obračunava redovnu kamatu na iskorišćeni iznos, dok se važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice, produžava za period trajanja moratorijuma, saopšteno je iz NBS.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here