Andrea Mernjik tvrdi da je budućnost dizajna u begu od brzih rešenja

"Dok smo se u istoriji susretali sa umetnošću koja odražava duh zajednice i teritorije u kojoj nastaje, danas smo sve češće svedoci jednog globalnog stila, „trenda“ koji se ogleda u najvećem broju umetničke produkcije i proizvoda".

1451

Dizajn je prisutan u svakom delu naših života. To je umetnost i veština koja oblikuje naše domove, naša radna mesta. Čak i vlastiti život dizajniramo. Dajemo mu crte, obrise, boje, oblike, teksturu, mirise. Baš kao i u procesu  donošenja serije odluka koje imaju za cilj konstruisanje, oblikovanje ili kreiranje nečega. I to je najjednostavnija definicija dizajna. Precizno se definiše kao dosezanje cilja unutar ograničenja.

Dizajn je u poslovanju ključan za uspeh. Dobar dizajn se fokusira na korisnika, kombinujući estetiku sa ekonomskim i praktičnim parametrima, što u prevodu znači realizaciju inovativne ideje ili briljantnosti. Briljatna rešenja ne treba mešati sa neukusnim dizajnom a toga ima napretek. No ukusi se razlikuju i zarad svetskog mira nipošto u društvu ne raspravljate o dobrom, odnosno lošem dizajnu.

Trendovi u dizajnu, posebno web, koji su bili prognozirani za 2017. su svakako ohrabruju, jer nude širok spektar dizajnerskih rešenja.

Minimalizam, autentičnost fotografija, živopisne boje i ručno rađene ilustracije su svakako u trendu ove godine, no verovatno će biti i u budućnosti.

Barem ručno rađene ilustracije, autentične fotografije i živopisne boje bi trebalo da ostanu na dizajnerskom meniju, jer uvek treba poštovati i promovisati ručni rad, negovati životni optimizam i autentičnosti života. Dizajn kao krucijalna alatka u reklami upravo time što će zadržati ove elemente može biti odličan promoter novog optimizma u svetu.

Vizuelna definicija dizajna A. Mernjik (autorka: Andrea Mernjik – www.behance.net)

Grafički dizajn je umetnost

„Savremenom čoveku, usled sve brže i jednostavnije dostupnosti informacija, putem velikog broja medija, trendovi sa drugog kraja sveta dostupni su odmah i u svakom trenutku, a neretko čak i ne prepoznaje njihovo prisustvo i uticaj. Ovakvo plasirane, odnosno nametnute ideje odraz su savremenog društva, stvaralaštva i dizajna. Dok smo se u istoriji susretali sa umetnošću koja odražava duh zajednice i teritorije u kojoj nastaje, danas smo sve češće svedoci jednog globalnog stila, „trenda“ koji se ogleda u najvećem broju umetničke produkcije i proizvoda,“ kaže mlada grafička dizajnerka Andrea Mernjik (1990) rodom iz Pivnica koja živi i radi u Novom Sadu.

Andrea sa živopisnom crvenom bojom

Na prihvaćanje grafičkog dizajna kao značajne grane umetnosti skreće pažnju i Andrea i dodaje da estetska dimenzija i industrijskih i zanatskih proizvoda, postaje najvažniji element, koji neretko odražava tokove mode i popularne stilove.

„Često menjanje i intervenisanje na samim ambalažama proizvoda, radi poboljšavanja i proširivanja njihove funkcije, jedna je od mogućnosti koju nam pružaju savremene tehnologije štampe. Nove vrste štampe i mogućnosti dorade ambalaže, pružila je dizajnerima ambalaže mogućnost za inovativna rešenja koja se veoma brzo mogu pretvoriti u gotov proizvod, usled ubrzanog procesa štampe, a sve veći broj štamparija uticao je i na smanjivanje cene štampe, što dalje omogućava često menjanje ambalaže,“ – objašnjava mlada dizajnerka.

Hiperprodukcija dizajna i proizvodnje novih ambalaža ozbiljno je uticala na postojanje mita o srazmernosti cena i kvaliteta proizvoda, a takođe i na  mit o srazmernosti dizajna pakovanja i kvaliteta.

[wonderplugin_slider id=95]

 

Ali ona ujedno i upozorava na jednu bitnu činjenicu koja je došla do izražaja sa digitalnom revolucijom: „Iako se čini da ova pojava ide u korist dizajneru, pružajući mu bezbroj mogućnosti da svoju ideju pretvori u gotov proizvod, sa druge strane ona stvara presiju da uvek mora biti korak ispred konkurencije i kreira  nešto što potrošač još nije video. Hiperprodukcija dizajna i proizvodnje novih ambalaža ozbiljno je uticala na postojanje mita o srazmernosti cena i kvaliteta proizvoda, a takođe i na mit o srazmernosti dizajna pakovanja i kvaliteta.“

Šta je iza reklame i dizajna?

Reklama i oglasi budućnosti dakle prevazilaze svoje standardne okvire. „Osim klasične novinske, radijske, televizijske reklame, plakata, oglasa, bilborda i sl., svedoci smo jeftinijih a zasigurno i efektnijih reklama putem interneta, socijalnih mreža, telefona (sms poruka)… Novi mediji su reklamu učinili lako dostupnom svojoj najvećoj ciljnoj grupi – srednjoj klasi, koja teži da dostigne viši nivo, poboljša svoj društveni status, pronalazeći svoje uzore i idole u višim društvenim slojevima. Reklamni kreativni spektakl, baziran na detaljnom ispitivanju želja i stavova potencijalnih potrošača, baziran je na jednostavnom dizajnu, prostim elementima, najčešće u vidu trenutno „popularnog“ vizuelnog stila, sa lako razumljivom i obavezno kratkom porukom, koja u prvi plan stavlja taj određeni proizvod kao jedini mogući način ostvarenja njihovih želja i ciljeva,“ naglašava Mernjikova.

O Andreji i njenom radu više na ovom linku.

„Istovremeno smo svedoci toga da savremena likovna umetnost i produkcija postaje apstraktna, neobična, nekonvencionalna, drugačija i samim tim nedovoljno razumljiva prosečnom posmatraču – dakle, neprihvatljiva,“ – objašnjava Mernjikova. “ Sa druge strane reklama postaje univerzalna, svedena, jednostavna, spušta se na nivo očekvianja prosečnog pojedinca. Umetnik se zato sve češće obraća publici putem reklame, a otvoreni prostori, velike površine bilborda, ulica, neočekivana mesta postaju izazovniji od galerija i muzeja. Svetleće reklame, stakleni izlozi, veliki plakati i fotografije na fasadama, postaju savremene galerije.“  

Da li su onda grafički dizajneri umetnici? Struka, akademska zajednica i sami umetnici sigurno imaju više odgovora na ovo pitanje. Andrea Mernjik smatra da prihvatanje reklame kao jedne vrste umetnosti se postiže i čestim izložbama plakata koje se organizuju u muzejima i galerijama, a dodeljuju se i nagrade za najbolje i najkreativnije reklame i priznanja najuspešnijim marketinškim agencijama. „Na ovakav način se ujedno i dizajneri motivišu da stvaraju kreativnija i promišljenija rešanja,“ kaže dizajnerka Andrea.
Savremeni umetnik i dizajner, svakodnevno mora pratiti globalne trendove, inovacije u oblasti tehnologije štampe, medija, hraniti svoju kreativnost kvalitetnim vizuelnim produktima, neprestano učiti, istraživati i stvarati, da bi izbegao monotoniju savremenog globalnog trenda, da ne bi skliznuo u zamku prilagođavanaj i podređivanja željama publike, već se izvežbao i osnažio u pružanju mudrog, inovativnog i originalnog rešenja. Jer dizajn mora opravdati svoju ulogu umetnosti budućnosti.

I dolazimo do srži odgovora na pitanje kakvu budućnost možemo prognozirati za dizajn. Andrea Mernjik je svesna odgovornosti koju grafički dizajneri imaju tvrdi:

„Ovakav savremen koncept umetnosti i dizajna daje njenim tvorcima veliki zadatak – da pobegnu od „brzog i prostog“ dizajna, svakodnevno preispituju mogućnosti tehnologije i produkcije, ne osvrćući se na želje potrošača, već da svojim delima, kreativnošću i stvaralaštvom zapravo oni budu ti koji utiču na svest publike i na taj način opravdaju titulu koja im je data – kao najznačajnija grana umetnosti savremenog doba, ali i budućnosti,“ – kaže mlada dizajnerka i za kraj zaokružuje svoj stav o budućnosti dizajna:

„Dakle, savremeni umetnik i dizajner, svakodnevno mora pratiti globalne trendove, inovacije u oblasti tehnologije štampe, medija, hraniti svoju kreativnost kvalitetnim vizuelnim produktima, neprestano učiti, istraživati i stvarati, da bi izbegao monotoniju savremenog globalnog trenda, da ne bi skliznuo u zamku prilagođavanaj i podređivanja željama publike, već se izvežbao i osnažio u pružanju mudrog, inovativnog i originalnog rešenja. Jer dizajn mora opravdati svoju ulogu umetnosti budućnosti.“

Fotografije i ilustracije iz ovog članka jesu vlasništvo sagovornice Andreje Mernjik i njoj pripadaju sva prava.


Andrea Merníková tvrdí, že budúcnosť dizajnu je v úteku od rýchlych riešení

Dizajn je prítomný v každej oblasti nášho života. To je umenie a zručnosť, ktorá tvaruje naše domy, naše pracovné miesta. Dokonca aj vlastný život dizajnujeme. Dávame mu čiary, obrysy, tvary, textúry, vône. Práve ako aj v procese vynášania radu rozhodnutí, ktorých cieľom je konštruovanie, tvarovanie alebo vytváranie niečoho. A to je najjednoduchšia definícia dizajnu. Precízne sa definuje ako dosiahnutie cieľa vo vnútri ohraničení.

Dizajn je v podnikateľstve kľúčovým pre úspech. Dobrý dizajn sa sústreďuje na užívateľa, kombinujúc estetiku s ekonomickými a praktickými parametrami, čo v preklade znamená realizáciu inovatívnej idey alebo brilantnosti. Brilatné riešenia netreba miešať s nevkusným dizajnom a toho je neúrekom. No vkusy sa rozlišujú a pre mier vo svete nikdy v spoločnosti neveďte rozpravu o dobrom, alebo zlom dizajne.

Trendy v dizajne, zvlášť webovom, ktoré boli predpovedané na rok 2017 určite posmeľujú, lebo ponúkajú širokú paletu dizajnových riešení.

Minimalizmus, autentickosť fotografií, pestré farby a ručne vypracované ilustrácie sú v trende tohto roku, ale pravdepodobne bude tomu tak aj v budúcnosti. Aspoň ručne vypracované ilustrácie, autentické fotografie a pestré farby by mali zostať na dizajnérskom menu, pretože vždy si treba uctievať a prezentovať ručnú prácu, pestovať životný optimizmus a autentickosť života. Dizajn ako kruciálny nástroj v reklame práve tým, že si zachová tieto prvky môže byť fantastickým promotérom nového optimizmu vo svete.

Grafický dizajn je umenie

„Súčasnému človekovi v dôsledku čoraz rýchlejšej a jednoduchejšej dostupnosti informácií, prostredníctvom veľkého počtu médií, trendy z iného konca sveta dostupné sú hneď a v každej chvíli, a často sa ani nespoznáva jeho prítomnosť a vplyv.  „Takto predstavené, vlastne nanútené nápady sú zrkadlom súčasnej spoločnosti, tvorby a dizajnu. Kým sme sa v dejinách stretali s umením, ktoré odzrkadľuje duch spoločnosti a územia, v ktorej vzniká, dnes sme čoraz častejšie svedkami jedného globálneho štýlu, „trendu“, ktorý je viditeľný vo veľkom počte umeleckej produkcie a výrobkoch,“ hovorí mladá grafická dizajnérka Andrea Merníková (1990), ktorá pochádza z Pivnice, žije a pracuje v Novom Sade.

Na uznávanie grafického dizajnu ako významnej umeleckej oblasti upriamuje pozornosť aj Andrea a dodáva, že estetická dimenzia aj priemyselných, aj remeselníckych výrobkov sa stáva najdôležitejším prvkom, ktorý často odzrkadľuje módne  prúdy a populárne štýly.

„Časté zmeny a intervencie na samotných obaloch výrobkov na vylepšenie a rozširovanie ich funkcií je jedna z možností, ktoré ponúkajú súčasné technológie tlače. Nové druhy tlače a možnosti dopracovania obalu ponúkajú dizajnérom obalov možnosť pre inovatívne riešenia, ktoré sa veľmi rýchlo môžu pretaviť do hotového výrobku, v dôsledku zrýchleného procesu tlače, a čoraz väčší počet tlačiarní vplýval aj na zníženie ceny tlače, čo ďalej umožňuje častejšie zmeny v obaloch,“ vysvetľuje mladá dizajnérka.

Hyperprodukcia dizajnu a výroby nových obalov vážne vplývala aj na existenciu mýtu o proporcionalite cien a kvality výrobku, a zároveň na mýtus o proporcionalite dizajnu balenia a kvality.

Ale ona zároveň upozorňuje aj na jednu dôležitú skutočnosť, ktorú zvýraznila digitálna revolúcia: „I keď sa zdá, že tento jav je v prospech dizajnéra, ponúkajúc mu nespočítateľné možnosti, aby svoj nápad pretavil do hotového výrobku, z druhej strany ona vytvára nátlak, že vždy musí byť krok vpred pred konkurenciou a vytvára niečo, čo konzument ešte nikdy nevidel.“

Čo je za reklamou a dizajnom?

Reklama a oznamy budúcnosti teda prevyšujú svoje štandarné rámce.  „Okrem klasickej novinovej, rozhlasovej, televíznej reklamy, plagátov, oznamov, bilbordov a pod., svedkovia sme lacnejších a účinnejších reklám prostredníctvom internetu, spoločenských sietí, telefónov (sms odkazov)… Nové médiá reklamu urobili ľahko dostupnou svojej najväčšej cieľovej skupine – strednej vrstve, ktorá túži dosiahnuť vyššiu úroveň, vylepšiť svoj spoločenský status, nachádzajúc svoje vzory a idoly vo vyšších spoločenských vrstvách. Reklamný kreatívny spektakel , podložený detailným výskumom túžob a stanovísk potenciálnych konzumentov sa zakladá na jednoduchom dizajne a prvkoch, najčastejšie v zmysle chvíľkovo „populárneho“ vizuálneho štýlu, s ľahko zrozumiteľným a záväzne krátkym odkazom, ktorý do prvého plánu dáva ten určitý výrobok ako jediný možný spôsob realizovania ich túžob a cieľov,“ zdôrazňuje Merníková.

O Andreinej tvorbe viacej na tomto linku.

„Súčasne sme svedkami, že súčasné výtvarné umenie a produkcia sa stávajú abstraktnými, neobyčajnými, nekonvečnými, inými a samým tým nedostatočne zrozumiteľnými pre priemerného pozorovateľa – čiže, neprijateľnými,“ vysvetľuje Merníková.  “Z druhej strany reklama sa stáva univerzálna, jednoduchá, znižuje sa do polohy očakávania priemerného jednotlivca. Umelec sa preto publiku obracia prostredníctvom reklamy, a otvorené priestory, veľký povrch bilbordu, ulica, neočakávané miesta sa stávajú vyzývavejšími od galérií a múzeí. Zo svetelných reklam, sklenených výkladov, veľkých plagátov a fotografií na omietkach sa stávajú súčasné galérie.“

Sú teda grafickí dizajnéri umelci? Odborníci, akademická spoločnosť a samotní umelci určite majú viacej odpovedí na túto otázku. Andrea Merníková mieni, že uznávanie reklamy ako jedného druhu umenia sa dosahuje aj častými výstavami plagátov, ktoré sa organizujú v múzeách a galériách, a udeľovaním cien za najlepšie a najkreatívnejšie reklamy a uznaní najúspešnejším marketingovým agentúram. „Na tento spôsob sa zároveň dizajnéri motivujú, aby vytvárali kreatívnejšie a viac premyslené riešenia,“ hovorí dizajnérka Andrea.

Súčasný umelec a dizajnér musí každodenne sledovať globálne trendy, inovácie v oblasti technológie tlače, médií, kŕmiť svoju kreativitu kvalitnými vizuálnymi výrobkami, neustále sa učiť, skúmať a vytvárať, aby sa vyhol monotónii súčasného globálneho trendu, aby sa nezošmykol do pasce prispôsobovania sa a podraďovania túžbam publika, ale sa vycvičil a zosilnel v ponúkaní múdreho, inovatívneho a originálneho riešenia. Lebo dizajn musí ospravedlniť svoju úlohu umenia budúcnosti.

A prichádzame k jadru odpovede na otázku akú budúcnosť pre dizajn možno predpovedať. Andrea Merníková si uvedomuje zodpovednosť, ktorú majú grafickí dizajnéri a tvrdí:

„Takýto súčasný koncept umenia a dizajnu dáva jeho tvorcom veľkú úlohu – aby utiekli od „rýchleho a jednoduchého“ dizajnu, každodenne prehodnocovali možnosti technológie a produkcie, aby sa, nevšímajúc si túžby konzumentov, ale svojou prácou, kreativitou a tvorbou, práve ony stali tými, ktorí vplývajú na vedomie publika a tým spôsobom ospravedlnili titul, ktorí získali –  titulu najdôležitejšej časti umenia súčasnej doby, ale aj budúcnosti,“ hovorí mladá dizajnérka a takto dáva bodku za svojim stanoviskom o budúcnost dizajnu:

„Takže súčasný umelec a dizajnér musí každodenne sledovať globálne trendy, inovácie v oblasti technológie tlače, médií, kŕmiť svoju kreativitu kvalitnými vizuálnymi výrobkami, neustále sa učiť, skúmať a vytvárať, aby sa vyhol monotónii súčasného globálneho trendu, aby sa nezošmykol do pasce prispôsobovania sa a podraďovania túžbam publika, ale sa vycvičil a zosilnel v ponúkaní múdreho, inovatívneho a originálneho riešenia. Lebo dizajn musí ospravedlniť svoju úlohu umenia budúcnosti.“

Fotografie a ilustrácie z tohto článku sú majetkom spolubesedníčky Andrey Merníkovej a jej patria všetky práva.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here