Na početku svake školske godine imamo velika očekivanja

992

Prošlo je već mesec dana u novoj školskoj godini. Kako piše časopis Hlas Ľudu, u Onovnoj Školi 15. oktobar u Pivnicama ima dosta novina i planova za naredni period, o tome, ovom prilikom više govori direktorica škole Tatjana Nađ.


Koliko učenika imate u ovoj školskoj godini i da li ste kadrovski spremni za neometani tok nastave?

„Upisano je 244 učenika koji su razvrstani u 18 odeljenja. To je isti broj odeljenja kao i prethodne školske godine, ali učenika je 10 manje. Imamo 29 prvaka, što je za jedan manje nego prošle godine. Karakteristično za našu školu je da imamo predškolske grupe, i to tri. Onih najmlađih, od 3 do 5 i po godina ima 31. To je velik broj za jednu grupu, ali trudimo se da izađemo u susret svim roditeljima da upišu svoju decu. Druge dve grupe su grupe sa pripremnim predškolskim programom, a u ovoj školskoj godini ih je 30. Škola broji 53 zaposlena, od čega je 38 direktno u nastavi. Možemo da se pohvalimo da smo jedna od malo škola, naročito manjinskih, u kojoj je profesionalna zastupljenost stoprocentna“.

Najuspešniji učenici u raznim oblastima u školskoj godini 2016/2017.

Koje planove i očekivanja ste sebi odredili?

„Na početku svake školske godine imamo velika očekivanja i trudimo se da to i ostvarimo. Različitim aktivnostima, manifestacijama i akcijama koje organizuju naše đačke organizacije, kao što su Dečiji savez, Đački parlament i podmladak Crvenog krsta. Trudimo se da sarađujemo sa institucijama i udruženjima koja su aktivna u našem mestu, jer je naš cilj obogatiti kulturni, sportski, pa i onaj seoski život. Naše najveće očekivanje je da realizujemo sve naše planove, kao što su redovna nastava, dodatni i dopunski časovi, razne sekcije, projekti, akcije u okviru škole, kao i izvan nje. Naša najveća želja da fiskulturna sala dobije upotrebnu dozvolu. Želimo da naša deca i ubuduće dostižu odlične rezultate na takmičenjima i raznim projektima“.

Imate i elektronske dnevnike.

„Elektonski dnevnici su u ovoj školskoj godini prvi put uvedeni u 60 škola u Srbiji. Mi smo ih dobili u ovih prvih 60. Izabrani smo u tzv. pilot škole, da se na osnovu naših prvih iskustava elektronski dnevnik dalje usavršava i dopunjava novim funkcijama. U školi elektronski dnevnik postoji već 13 godina, ali su se u njemu upisivale samo ocene učenika. Ovo novo školsko pomagalo menja klasični „dnevnik“. U novi elektronski dnevnik, pored ocena, unose se nastavne jedinice, udžbenici koji se koriste za nastavu, podela kontrolnih i pismenih zadataka. Roditelji će na taj način moći da prate ceo vaspitno-obrazovni proces svog deteta“.


 

 S plánmi a očakávaniami

Žiaci a učitelia majú za sebou už celý mesiac v novom školskom roku. Aj tí v ZŠ 15. októbra v Pivnici. Čo majú nového a ako sa im darí, rozprávali sme sa s riaditeľkou školy Tatianou Naďovou.

Koľko žiakov máte v tomto školskom roku, a ako ste kádrami pripravený na jeho nerušený priebeh?

„Zapísaných máme 244 žiakov, ktorí sú rozvrhnutý do 18 tried. To je rovnaký počet tried, ako v minulom školskom roku, ale žiakov je o 10 menej. Pribudlo nám 29 prvačikov, čo je o jedného menej ako vlani. Príznačné pre našu školu je to, že máme predškolské skupini, a to tri. Tých najmenších od 3 do 5 aj pol roka je 31. Je to veľký počet pre jednu skupinu, ale snažíme sa vyjsť v ústreti všetkým rodičom, aby si mohli zapísať deti. Druhé dve skupiny sú skupiny s prípravným predškolským programom, a v tomto školskom roku je tých detí 30. Škola počíta 53 zamestnaných, z čoho je 38 priamo vo výudžbe. Môžeme sa pochváliť, že sme jedna z málo škôl, zvlášť menšinových, kde je odborné zastúpenie stopercentné.“

Dvorište škole

Aké plány a očakavania ste si stanovili?

„Na začiatku každého školského roka máme veľké očakavánia, a snažíme sa to i splniť. Rozličnými aktivitami, podujatiami a akciami, ktoré organizujú naše žiacké organizácie, ako Detský zväz, žiacky parlament a dorast Červeného kríža. Snažíme sa spolupracovať s inštitúciami, združeniami a spolkami, ktoré pôsobia v našej dedine, lebo je naším cieľom obohatiť kultúrný, športový a i ten dedinský život. Naším najväčším očakavanim je, aby sme zrealizovali všetký naše plány, od pravidelnej výučby, cez dodatkové, doplnkové hodiny, rôzné krúžky, projekty, akcie v rámci školy, ale aj mimo školy. Naším veľkým želaním je, aby telocvičňa dostala povolenie na používanie. Želáme si, aby naše deti i naďalej dosahovaly výborné výsledky na súťaženiach a rôznych projektoch.“

A máte aj elektronické triedne knihy.

„Elektronické triedné knihi sa v tomto školskom roku po prvýkrát uvádzajú do 60 základných škôl v Srbsku. My sme sa dostali medzi tých prvých 60. Sme určitou tzv. pilot školou, priekopníckou, aby sa na základe našich prvých skúsenosti elektronycké triedné knihy ďalej zveľaďovali a doplňali ďalšími funkciami. V škole elektronická triedna kniha existuje už 13 rokov, ale sa do nej vnášali iba známky žiakov. Táto nová školská pomôcka, klasický „denník“ odsúva do úzadia. Do novej elektronickej triednej knihy sa okrem známok vnášajú i vyučovacie jednotky, učebnice ktoré sa vo výučbe používaju, rozpis kontrolných a písomných úloh. Rodič tak bude môcť sledovať celý výchovno-vzdelávací proces svojho dieťaťa.“

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here