Zašto izvršitelji mogu da zaplene vaše stvari za tuđ dug?

Ministarstvo objašnjava.

754

Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju izvršitelji imaju pravo da vlasnicima stana popisuju stvari, iako dužnici nisu oni već njihovi podstanari.


U medijima se ovih dana čuju različita tumačenja odredbi Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i dok s jedne strane izvršitelji tvrde da imaju pravo da popisuju stvari koje pripadaju vlasniku stana iako je pravi dužnik njegov podstanar, pojedini advokati kažu da je takav stav „rezultat pohlepe“ izvršitelja i pogrešnog tumačenja zakona.

Kako su objasnili u Ministarstvu pravde, zakon je vlasnicima stana obezbedio mehanizme zaštite svojine. U Ministarstvu kažu da se popisivanjem stvari trećih lica (vlasnika stanova u kojima se dužnici trenutno nalaze), sprečavaju zloupotrebe.

„Time je zakon predvideo sve potencijalne situacije koje će onemogućiti dužnika da manevrisanjem osujeti poverioca i prikrije imovinu podobnu za izvršenje“, kažu u resornom ministarstvu.

Događa se, naime, da dužnik koji zna da će doći do prinudnog namirenja njegovih dugova premesti stvari kod nekog trećeg lica i na taj način ih sakrije kako izvršitelj ne bi mogao da ih zapleni.

Kada zakon ne bi tako nešto prepoznao izvršenje na pokretnim stvarima bi bilo potpuno onemogućeno, jer ne bi postojao mehanizam za sprečavanje zloupotreba, navode u Ministarstvu. Takođe napominju da je zakon predvideo mehanizme za zaštitu prava trećih lica koja bi u takvim slučajevima zaista bila oštećena oduzimanjem stvari.

Treća lica mogu najpre da ulože prigovor javnom izvršitelju, a zatim i da podnesu tužbu sudu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here