Prioritetni cilj funkcionalnost u životnoj sredini

INTERVJU: Direktorka OŠ „Heroj Pinki“, Dijana Vila

0
991

Nastava već uveliko teče u Školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „Heroj Pinki“.


Posetili smo ovu humanu školu i razgovarali sa direktorkom Dijanom Vila.

– Ove godine našu školu od 1. do 8. razreda pohađa 28 učenika. Iz redovnog obrazovnog sistema, kod nas su u dodatnu podršku, koju pružamo od 2012. godine, uključeno 108 učenika. Od kada je krenulo inkluzivno obrazovanje, sve veći broj učenika se upisivao u redovne škole, a bila im je potrebna podrška da što lakše i jednostavnije savladaju nastavne sadržaje koji su pred njih postavljeni.

– Naša škola se transformisala, postala je resursni centar, gde će dete sa smetnjama u razvoju dobijati svu adekvatnu podršku, da bi što bolje i kvalitetnije funkcionisalo. Kroz dodatnu podršku se dobijaju individulani defektološki tretmani, programi reedukacije, psihomotorike, logopedskih vežbi, korektivno preventivnih vežbi, saznajne, motorne i senzomotorne stimulacije koje realizuju profesionalci-defektolozi. Interresorna komisija daje mišljenje, da sva deca, bez obzira na vrstu smetnje pohađaju redovan obrazovni sistem, a tom mišljenju dodaju i preporuku za dodatnu podršku. Konačnu odluku donose roditelji, gde će i u koju školu upisati svoje dete.

– U našu školu se upisuju deca, čiji su roditelji svesni potreba svog deteta i znaju da u ovoj ustanovi ono može dobiti apsolutno sve i mnogo više nego da se nalazi u redovnom obrazovnom sistemu. Tokom leta smo naš prostor opremili, osavremenili i oplemenili, renovirali i sredili. Ove godine smo od Fondacije Dunđerski dobili sredstva kroz projekat za sanaciju dela školskih prostorija, tako da smo sanirali dve prostorije u kojima su deca vrtićskog uzrasta, opremili je novim nameštajem i didaktičkim sredstvima.

– Naše nastavne aktivnosti odrađujemo u 30% slučajeva u prirodnim uslovima, gde učenik na najlakši mogući način stiče znanja koja su mu neophodna za dalju napredak. Organizujemo nastavu u našem školskom dvorištu, koje je prilagođeno i adaptirano da bi zadovoljilo sve zahteve obrazovanja naših učenika, tako da imamo motorički i senzorni kutak i senzornu baštu.

– Hipoterapija, rad naših učenika sa konjima, u saradnji sa Crvenim krstom, i Vojnom ustanovom Morović, pogon u Karađorđevu, nastavlja se na proleće 2019. godine. Uvodimo sve one terapije, za koje imamo raspoložive resurse. Moram dodati, da nam nije prioritetni cilj da dete opismenimo, nego da bude funkcionalno u životnoj sredini – zaključila je Dijana Vila, direktorka Škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju „Heroj Pinki“ na kraju našeg razgovora.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here