Starije žene teže prijavljuju nasilje zbog sramote

INTERVJU: Direktorka Centra za socijalni rad Bačka Palanka Vera Petrović

698

BAČKA PALANKA: Prošao je međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U toku je 16 dana aktivizma u okviru kojih se širom zemlje organizuju tribine na ovu temu. 


Ipak, o nasilju treba da pričamo uvek, jer kako kaže direktorka Centra za socijalni rad Bačka Palanka Vera Petrović, važno je da se stvori nulta tolerancija u društvu prema svakom obliku nasilja.

Koja je razlika između nasilja u porodici i onog učinjenog van nje?

Nasilje koje se čini prema članovima porodice ima specifične karakteristike u odnosu na nasilje učinjeno van porodice. Ono uvek predstavlja zloupotrebu moći i vršenja kontrole nad članovima porodice koji imaju manje moći.

S obzirom da je reč o nasilju koje traje duže vreme i u različitim fazama i situacijama, menja svoje oblike, svaki incident/događaj trebalo bi sagledavati u kontekstu prethodnog nasilja, a ne kao izolovani akti.

Šta se promenilo uvođenjem novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je na snazi od 01.06.2017?

Ovim Zakonom uvode se hitne mere zaštite od nasilja u porodici, procena rizika od ponavljanja nasilja kao i obavezna koordinacija i saradnja policije, tužilaštva, centra za socijalni rad i suda.

Zakon daje ovlašćenje policijskom službeniku da izrekne hitne mere zaštite od nasilja u porodici i to:

  • Meru privremenog udaljenja učinioca iz stana
  • Meru privremene zabrane učinioca da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj.

[wonderplugin_slider id=64]

 

Kada pričamo o porodičnom nasilju, ko je najugroženiji?

Veoma je bitno naglasiti specifičnost nasilja prema starijim osobama. Starije žene se teško odlučuju da prijave nasilje i to najčešće zbog sramote jer ga čine njima najbliže i najdraže osobe. Vrlo često one veruju da je nasilje stvar porodice i kada ga prijave veoma brzo odustaju jer njima nije u interesu da im sina ili unuka nasilnika stave u zatvor, već da ga leče.

Pored pomoći žrtvama nasilja, da li je i počinioce nasilja neophodno uključiti u neki vid psihoterapije?

U domen socijalnih usluga pored psihosocijalne pomoći žrtvi nasilja, njenog osnaživanja spada i program za počinioce nasilja koji kod nas još uvek nije zaživeo.

Šta je ključno u sprečavanju nasilja u porodici?

Veoma je važno da se javnost putem medija i raznih tribina senzibiliše i stvori nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja, a naročito u odnosu prema nasilju u porodici.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here