Milić: Zabraniti rad nedeljom i zaustaviti odlazak radnika

Bačkopalančanin Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

0
2540
Foto: Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić Foto: privatna arhiva

Iako se ne može reći šta će godina koja je započela doneti radnicima, izvesno je da se u nju ušlo s novinama koje bi trebalo da doprinesu njihovom boljem položaju.


Naime, od 1. januara minimalna zarada je viša, donet je Zakon o agencijskom zapošljavanju koji bi trebalo da dovede do veće zaštite radnih prava onih koji rade na lizing, a pozitivni efekti očekuju se i kad je reč o smanjenju rada na crno.

Takođe, krajem godine pokrenuta je incijativa da se zabrani rad nedeljom, a razgovori o tome trebalo bi da budu nastavljeni.

Da li će ove promene, koji jesu usmerene ka poboljšanju statusa zaposlenih, i dati željeni rezultat pokazaće vreme, a kada je reč o minimalnoj zaradi, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić kaže da ona nije dovoljna za podmirenje osnovnih egzistencijalnih potreba radnika i da minimalac koji će se isplaćivati ove godine nije proistekao iz dogovora zainteresovanih strana, pre svega poslodavaca i sindikata, već je politička odluka.

Zakon o agencijskom zapošljavanju bi radnicima koji već godinama rade na lizing, a po procenama ih je oko 100.000, trebalo da donese boljitak

– Do minimalne cena rada koja će važiti ove godine i koja će, u proseku, biti 30.022 dinara, nije se došlo zahvaljujući socijalnom dijalogu pošto je odluku o tome donela Vlada Srbije – kaže Milić. – Minimalac jeste uvećan i kada se uporedi s onim od pre nekoliko godina iznosi su veći, ali ta povećanja nisu pratila rast troškova života i, praktično, uvećanje cene rada nema nekog značajnijeg efekta na realna primanja radnika.

 


Minimalac do 31.747 dinara

Oni koji rade za minimalac ove godine će zarađivati u rasponu od 27.606 do 31.747 dinara pošto visina minimalne zarade zavisi od broja radnih sati u mesecu. Najniži minimalac biće isplaćen samo u februaru jer je to jedini mesec u kojem ima 160 radnih sati, će dok najviši minimalac biti isplaćen januaru, julu i decembru, kada se radi 184 sata. U maju, avgustu i novembru, odnosno mesecima u kojima ima 168 sati, minimalac će biti 28.986 dinara, dok će u martu, aprilu, junu, septembru i novemaru, kada se radi 176 sati, u kovertama biti 30.367 dinara.

Zakon o agencijskom zapošljavanju, čija će primena početi od marta, bi radnicima koji već godinama rade na lizing, a po procenama ih je oko 100.000, terbalo da donese boljitak. Važna novina je da će radnici koji se budu zapošljavali preko agencija morati da budu zaposleni u njima, a to bi, bar kako izgleda, trebalo da znači veću siurnost za radnike.

Istovremeno, to bi trebalo da znači i da bi angažman radnika na lizing poslodavcima trebalo da bude skuplju nego do sada pa bi se i tu mogla očekivati pozitivna promena, odanosno da radnici koji godinama rade na lizing dobiju ugovor za stalno.

– Iako su sindikati protiv zapošljavanja preko agencija za zapošljavanje, ova pojava je kod nas uzela maha i i usvajanje zakona koji reguliše ovu oblast je važno zbog toga što će tako angažovani radnici imati ista ptava kao i radnici na određeno vreme.Ipak, tim zakonom neće biti zauastavljena fleksibilizacija radnih mesta i oni koji se budu zapošljavali preko agencija i dalje će strahovati za svoje radno mesto – ističe Milić.

Milić ističe i da se odlazak radnika iz Srbije nastavlja, a da pored mladih ljudi sve više odlaze i radnici s iskustvom, a da je nedostatak kadrova određene struke sve veći i da se taj problem neće brzo rešiti.

– Potebno je da se načine koraci da se zadrže radno sposobni ljudi, a pozitivan pomak u tom pravcu svakako bi bilo i zabrana rada nedeljom na šta se već odlučilo 14 zemalja Evrope. Takođe, nadam se i da će promene koje se u radnom zakonodavstvu očekuju 2021. godine ići u korist radnika, a ne u pravcu daljeg smanjenja njihovih prava – rekao je Milić.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here