U Bačkoj Palanci porodično nasilje u porastu

Brojke koje zabrinjavaju.

1966
Foto: Ilustracija

Svedoci smo, poslednjih dana, crne statistike kad je u pitanju porodično nasilje u našoj zemlji. Vlast menja zakone, organizuju se različite kampanje, sve u cilju da se statistika promeni, i nasilje smanji. Opština Bačka Palanka je nedavno potpisala sporazum o međusektorskoj saradnji i tu uključila sve relevantne institucije opet u cilju smanjenja nasilja na lokalnom nivou. Ipak, i pored truda institucija, prema podacima bačkopalanačkog Centra za socijalni rad, porodično nasilje ne jenjava, čak je u porastu. Ekipa BaP vesti razgovarala je sa Rukovodiocem službe Stručnih poslova, Verom Petrović.


Nasilje u porodici je ozbiljan delikt i zahteva efikasan odgovor svih ustanova koje se bave ovom problematikom i koje su odgovorne za prepoznavanje nasilja. Samo koordiniranom akcijom javnih službi, lokalnih samouprava i drugih relevantnih aktera, može se sprečiti problem nasilja u porodici.

U Bačkoj Palanci je 28.3.2014. godine potpisan Sporazum o saradnji u sprovođenju zaštite žrtava nasilja u porodici i žena u partnerskim odnosima. Od 1.6.2017. godine primenjuje se Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Ono što je novina, a podrazumeva sprovođenje ovog Zakona, jeste da je na lokalnom nivou formirana grupa za koordinaciju i saradnju koju čine predstavnici Osnovnog javnog tužilaštva, Policijske uprave i Centra za socijalni rad.

Vera Petrović, inače diplomirani pedagog dodaje da će ovakav vid saradnje među svim relevantnim institucijama omogućiti bolju razmenu informacija, pravovremene i sveobuhvatne intervencije i povećanje odgovornosti svakog sistema.

Podaci Centra za socijalni rad Opštine Bačka Palanka, pokazuju da su određeni vidovi porodičnog nasilja u ovoj godini u porastu. Pa su tako, do početka decembra ove godine imali ukupno 86 prijava nasilja na teritoriji naše opštine. Od toga je preko 20 prijava vršnjačkog nasilja, a ostalo su prijave za nasilje u porodici. Kako stoji u izveštaju, partnersko nasilje je u porastu – ove godine podneto je 34 prijave za ovaj vid nasilja. U preko 14 slučajeva, nasilje se ponavlja.

Nasilje nad starijim osobama, naročito majkama od strane punoletnih sinova je takođe u porastu – evidentirano je šest takvih prijava. Kako napominju iz Centra, zaštita dece od nasilja u porodici pruža se i kada je u pitanju partnersko nasilje između supružnika koji imaju maloletnu decu, jer se smatra da su deca u takvim situacijama uvek žrtve.

U Centru za socijalni rad se, po prijavi nasilja, postupa hitno i primenjuju se sledeće mere:

  • mera bezbednosti (izdvajanje žrtve i smeštaj u sigurnu kuću ili kod srodnika ili izdvajanje nasilnika po nalogu tužilaštva)
  • mere zdravstvene zaštite (žrtve se upućuju na urgentni zdravstveni pregled)
  • mere unapređenja egzistencijalnih uslova (pružanje materijalne pomoći, obezbeđivanje hrane…)
  • psihološka stabilizacija (stručna, savetodavna i psihološka pomoć i podrška žrtvi)
  • mere porodično-pravne zaštite (pravna pomoć, korektivni nadzor, upozorenje)

Centar za socijalni rad je po nalogu mera Ministarstva, u obavezi da o svakom slučaju nasilja obavesti policiju i tužilaštvo. Takođe, kako se navodi u izveštaju, Centar je u obavezi da sudu dostavi nalaz i stručno mišljenje o svakom pojedinačnom slučaju nasilja.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here