Podeljeni udžbenici učenicima romske nacionalnosti u Kulpinu

Poseta OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin

152
Foto: Opština Bački Petrovac

Dana 05.10.2020. Osnovnu školu „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu posetili su zamenik predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac, Jan Šuljan, koordinator za romska pitanja Danijela Bogdanović, član radne grupe za implementaciju i monotoring LAP 2018-2020 Marija Hricova.


Dodeli udžbenika prisustvovali su direktorica OŠ „Jan Amos Komenski“ Milina Grnjova i stručni pedagod Zagorka Marinković.

Poseta je bila organizovana povodom dodele udžbenika za učenike romske nacionalnosti, predviđena prema aktivnostima LAP Obrazovanje Roma 2018-2020. Opština Bački Petrovac je za ovu aktivnost nabavku udžbenika izdvojila 200.150,00 dinara. Udžbenici su podeljeni istog dana i u OŠ „Jožef Marčok Dragutin“ u Gložanu i OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovacu, dok za OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Magliću nije bilo potrebe za udžbenicima.

 

Ukupan broj dece romske nacionalnosti u školskoj 2020/21 je sledeći:

• 35 – učenika u osnovnoškolskom sistemu
• 7 – učenika u predškolskoj ustanovi
• 12 – učenika u srednjim školama

U okviru Lokalnog Akcionog Plana za Obrazovanje Roma 2018-2020 godine su ostale još dve aktivnosti do kraja 2020 godine koje će sprovesti članovi tima na čelu sa kooridnatorom za romska pitanja. A zatim sledi pokretanje postuka za izradu novog Lokalnog Akcionog Plana za Obrazovanje Roma za period 2021-2025 godine.

Ovim putem kao i do sada Opština Bački Petrovac je pokazala, a i dokazala svoju dugoročnu i pozitivnu saradnju, po pitanju socijalne inkluzije romske nacionalne manjine.


Pogledaj: Poseta ambasadora Slovačke Republike Opštini Bački Petrovac

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here