Povećan broj dece korisnika usluga CSR Bačka Palanka

688

BAČKA PALANKA: Kada je u pitanju protekla 2018. godina, u Centru za socijalni rad primetno je povećanje broja korisnika.


Ukupan broj korisnika usluga Centra za socijalni rad na aktivnoj evidenciji od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine je 3362, od toga broja 1213 korisnika su deca, 225 mladi, odrasli 1369 i stariji korisnici (lica sa 65 i više god. starosti) 555.

Uočava se povećanje broja dece korisnika u odnosu na prošlu godinu (tokom 2017. godine bilo je 1026 maloletnih korisnika, što se može obrazložiti povećanjem usluga iz oblasti socijalne zaštite koje su namenjene prevashodno deci).

U odnosu na odrasle korisnike došlo je do povećanja broja (tokom 2017. godine bilo je 1242 odrasla korisnika što se može obrazložiti povećanim materijalnim davanjima).

[wonderplugin_slider id=64]

 

Klasifikacije korisnika

U pogledu pola korisnika ne postoje značajne razlike. Po nacionalnoj i etničkoj pripadnosti najveći broj su Srbi i Romi. U pogledu školske spreme dominiraju korisnici sa nepotpunom OŠ i osnovnom školom.

Sa teritorije grada registrovano je 1806 korisnika je, a sa seoskih područja je 1556 korisnika.

U odnosu na predhodnu godinu registruje se povećanje broja korisnika u kategoriji odraslih za 127 korisnika, u kategoriji dece za 187 korisnika, mladih ima za 5 korisnika više, smanjenje se uočava u kategoriji starijih korisnika za 161 korisnik.

U korisničkoj grupi socio-materijalno ugroženi (sve starosne grupe) u prethodnoj godini je bilo više zahteva, a što se dovodi u vezu generalno sa nezaposlenošću i siromaštvom prisutnim u našem društvu pa tako i u našoj lokalnoj zajednici.

U odnosu na sve korisničke grupe, a posebno decu i mlade CSR je u izveštajnoj godini pojačao aktivnosti u vidu veće prisutnosti na terenu, pojačane saradnje sa policijom, sudom, tužilaštvom, vrtićima, domom zdravlja i školama što je imalo pozitivne efekte u radu sa maloletnicima sa problemima u ponašanju i decom u riziku od zlostavljanja i zanemarivanja, a naročito u radu sa žrtvama nasilja u porodici i partnerskog nasilja, obzirom da je bačkopalanački CSR aktivan učesnik u grupi za koordinaciju u okviru zaštite od nasilja u porodici.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here