Stop nasilju – u mom i svakom drugom kraju

2295

Centar za socijalni rad opštine Bačka Palanka od septembra pa do kraja 2018. godine realizuje projekat „STOP NASILjU – u mom i svakom drugom kraju“, a koji je finansiran iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.


Cilj projekta je podizanje svesti građana naše opštine o nasilju u porodici, upoznavanje sa vrstama i oblicima porodičnog nasilja, kao i procedurama u cilju zaštite od nasilja.

Takođe, ono što su stručni radnici Centra za socijalni rad uvideli kao jednu prepreku i problem u svom radu jeste osnaživanje samih žrtava porodičnog nasilja da nastave dalji život, da se posvete sebi, svojim potrebama, budućnosti i lakšem savaladavanju traumatičnih događaja, kao i učešće u postupcima pred državnim organima koji učestvuju u njenoj zaštiti.

Praksa pokazuje da žrtve brzo odustaju od saradnje sa institucijama države i vraćaju se nasilnicima i tako se nasilje u najvećem broju slučajeva ponavlja i to u brutalnijem obliku.

Pitali smo koordinatorku projektnog tima Jasnu Bonačić, pedagoškinju Centra, koji su očekivani rezultati ovog projekata.

„Ono što je za očekivati pre svega je osnaživanje žena i dece žrtava porodičnog nasilja, a potom povećan broj procesuiranih slučajeva porodičnog nasilja, povećan broj izrečenih hitnih mera, a kao krajnji cilj – smanjenje broja nasilja u porodici.

Ovo su takođe i ciljevi države koja je donošenjem novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici želela građanima da pošalje jasnu poruku da se nasilje u bilo kom vidu više ne toleriše, a naročito u porodičnom okruženju, da je nulta tolerancija na nasilje i da će se svi vidovi nasilja u porodici kažnjavati. Lokalna zajednica mora postati senzibilnija na probleme porodičnog nasilja, a institucije treba da obezbede viši nivo saradnje.“

Projektne aktivnosti su počele u septembru tačnije 13. septembra 2018. godine održavanjem prvog međusektorskog sastanka u prostorijama Porodičnog savetovališta gde su pored članova projektnog tima učesvovali predstavnik obrazovanja – Milena Jovanović, pedagoškinja OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bačke Palanke i predstavnik policije –Milan Biberdžić, policijski inspektor PS Bačka Palanka.

Tom prilikom razmenjena su iskustva u dosadašnjoj saradnji u cilju prepoznavanja i zaštite žrtava nasilja u porodici i dogovorili dalje zajedničke aktivnosti.

Deo stručnog tima Centra za socijalni rad opštine Bačka Palanka koji će biti i nosilac najvećeg broja aktivnosti su stručnjaci različitih profila: diplomirani pedagozi, diplomirani psiholog i diplomirani pravnik.

Planirane aktivnosti na pomenutom projektu su pre svega tribine koje će biti održane na više mesta u Bačkoj Palanci, kao i po selima naše opštine. Na njima je akcenat ovog projekta kako bi o pojavi nasilja u porodici što širi krug građanki i građana mogli da saznaju, pitaju i dobiju adekvatne odgovore, razjasne dileme… Takođe, pratiće se i stanje u našoj sredini, održaće se i još međusektorskih sastanaka kako bi se analizirali rezultati rada i dogovrile dalje aktivnosti koje će se nastaviti i po isteku samog projekta.

Predavanja su pre svega namenjena članovima disfunkcionalnih porodica sa kojima je zbog poremećenih porodičnih odnosa i nasilja u porodici rađeno u Centru za socijalni rad i Porodičnom savetovalištu, žrtvama nasilja i ostalim zainteresovanima.

Slušaoci „Impuls“ radija su bili u mogućnosti da čuju stručne radnice Centra za socijalni rad koje su detaljno predstavile projekat kao i same pojavne oblike nasilja, stanje u našoj sredini i planirane aktivnosti Centra po pitanju nasilja u porodici. Do kraja godine se očekuje još nekoliko „slušanja“ na ovu temu preko ove vrste medija, naročito kada budu u toku Dani aktivizma zaštite od nasilja u porodici. I na kraju, stručnjaci Centra za socijalni rad pozivaju sve građanke i građane koji su zainteresovani da čuju nešto novo ili potvrde svoja znanja o nasilju u porodici da prisustvuju tribinama o čijim terminima će se javnost upoznati putem sredstava javnog informisanja.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here